Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Õppejõul puuduvad protokollide Kinnitatud olekust tagasi Sisekasutusse viimise, Kinnitatud protokollis tulemuse muutmise ja protokollide tühistamise õigused.

Eriõigustega kasutajad saavad

  • viia Kinnitatud protokolle tagasi Sisekasutuses olekusse.
  • muuta Kinnitatud olekus protokollis üksikut tulemust, ilma seda Sisekasutuses olekusse viimata.
  • Sisekasutuses ja Kinnitatud olekus protokolle tühistada.

Kõigi nende tegevuste tegemisel tuleb kasutajal sisestada selgitus paranduse põhjuse kohta. Muutja nimi, muutmise aeg, tehtud muudatus ja selgitus kuvatakse protokolli või tulemuse andmete juurde. Näiteks kui õppekorralduse spetsialist Tiia Töötaja muudab kinnitatud protokollis õppija Tuuli Tudeng hinnet vale sisestuse tõttu, kuvatakse: Tiia Töötaja, 07.05.2014, mittearvestatud -> arvestatud (Viga hinde sisestamisel).