Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kõik protokollid tuleb kinnitada pärast tulemuste sisestamist. Õppejõu õigustega isikul protokolli kinnitamiseks õigusi ei ole. Õigused protokollide kinnitamiseks on üldjuhul struktuuriüksuses õppekorraldusega tegelevatel töötajatel.