Skip to end of metadata
Go to start of metadata
 • Hinnete sisestamiseks viige protokoll sisekasutusse ja vajutage seejärel protokolli vaatamise vormi alaservas nupule Muuda. Ekraanile kuvatakse protokolli muutmise vorm.
 • Hinde saate määrata Hinne (vt joonis) rippmenüüst. Hinne, mille te saate tulemuseks määrata, oleneb täiendusõppeprogrammi üldandmetesse määratud kontrollivormist.

 • Kui osaliselt või täielikult veebipõhise õpetamisviisiga täiendusõppeprogrammi toimumine ÕISis on seotud Moodle'i kursusega, on võimalik eksportida lõpptulemused Moodle'ist ÕISi täiendusõppeprogrammi protokolli.
 • Täidetud peavad olema järgmised tingimused:
  • täiendusõppeprogrammile registreerunud on Moodle'i kursusele lisatud ÕISi kaudu
  • Moodle'is on lõpptulemused sisestatud
  • lõpptulemused Moodle'is on samas hindesüsteemis, mis on ÕISis täiendusõppeprogrammi üldandmetes ja protokollis
  • protokoll ÕISis on sisekasutuses olekus

Kui sisekasutuses protokollis vajutada nupule Muuda, siis on protokollis väli Hinded Moodle'ist ja sellel lingid Vaata hindeid ning Lisa hinded protokolli (vt joonis).

 • Vaata hindeid võimaldab vaadata, mis hinded on selle täiendusõppeprogrammi korral Moodle'is.
 • Lisa hinded protokolli võimaldab Moodle'ist hinded importida protokolli.

Hindeid ei impordita, kui:

 • protokollis on hinne juba olemas
 • Moodle'is on hinne, mis ei kuulu protokollis olevasse hindesüsteemi, nt protokollis on täheline hindesüsteem, kuid Moodle'is on hinded arvestatud/mittearvestatud

Kui Moodle'is on hinne, mis ei ole protokollis märgitud hindesüsteemist, siis kuvatakse protokolli hoiatus: Moodle'i hinne ei ole protokolli hindesüsteemist. Muudatus tuleb teha vastavalt vajadusele ÕISis täiendusõppeprogrammi hindesüsteemis või Moodle'is.

Kui protokollis on hinne juba olemas, kuid see on erinev Moodle'is olevast lõpphindest, siis kuvatakse protokolli hoiatus: Protokollis on hinne F ja Moodle'is hinne C. Kontrollige hinnet ja tehke vastavalt vajadusele parandus protokollis või Moodle'is.

Tulemust mitteilmunud ei ole võimalik Moodle'is märkida ja selle asemel jääb Moodle'is tulemus määramata. Seega need tulemused tuleb ÕISi protokolli märkida käsitsi.

 

 • Kui täiendusõppeprogrammi toimumise andmetes on täidetud sisestusväljad Maht ilma iseseisva tööta (EAP) ja Maht ilma iseseisva tööta (tundi), on võimalik protokollis määrata ainepunktide arv, mille õppijad saavad. Veerus Maht on sellisel juhul rippmenüü, millest saate määrata, kui palju iga õppija ainepunkte saab.
 • Kui täiendusõppeprogrammi maht EAPdes ja maht ilma iseseisva tundideta EAPdes on võrdsed, nt 8 tundi = 0,25 EAP ja 4 tundi = 0,25 EAP, saab mahu iseseisva tööta määrata täites märkeruudu veerus Kas iseseisva tööta.
 • Hinnete salvestamiseks vajutage protokolli alaservas nupule Salvesta.