Skip to end of metadata
Go to start of metadata
Sisukord
 

Registreerumise alustamine

Täiendusõppeprogrammile registreerumiseks otsige üles sobiv programm. Kui programm leitud, avage see vajutades toimumise lingile. Registreerumiseks vajutage programmi alaservas nupule Registreeru (vt joonis).

Isiku- ja kontaktandmete täitmine

Täiendusõppeprogrammile registreerumisest avaliku kasutajana lugege õppijatele mõeldus juhendist.

ÕISi logitud kasutajana registreerudes avaneb isiku- ja kontaktandmete täitmise vorm (vt joonis), mis on eeltäidetud teie isiku- ja kontaktandmetega.

 

Kui muudate oma aadressi, telefoni numbrit või e-posti aadressi, muutuvad vastavad andmed ka teie kontaktandmetes.

 • Kohustuslikud andmeväljad on tähistatud * tärniga.
 • Haridusteaduste instituudi täiendusõppeprogrammidel on väljade Amet ja Töökoht täitmine kohustuslik, teistel vabatahtlik.
 • Väljale Täiendav info või küsimused seoses koolitusel osalemisega saab registreeruja lisada info või küsimused toitlustamise, parkimise, majutuse, koolitusruumile juurdepääsu vms kohta. Sellele väljale sisestatud teated edastatakse täiendusõppeprogrammi kontaktisiku e-posti aadressile.
 • Kui toimumise hind on 0 EUR (st koolitus on tasuta), siis te maksja andmeid sisestama ei pea.

Maksja andmete sisestamine

Kui toimumise hind on 0 EUR (st koolitus on tasuta), siis te maksja andmeid sisestama ei pea.

 • Vaikimisi on maksja määramata. Määrake rippmenüüst, kas koolituse eest maksja olete te ise, või on maksjaks mõni juriidiline või füüsiline isik.

 • Kui maksjaks on juriidiline või füüsiline isik, avaneb maksja andmete vorm (vt joonis).
 • Kui maksjaks on juriidiline isik, on kohustuslikud väljad: maakond, vald või linn, aadress, maksja nimi. Kohustuslik ei ole reg. kood.
 • Kui maksjaks on füüsiline isik, on kohustuslikud väljad: maakond, vald või linn, aadress, maksja nimi, maksja reg. kood või isikukood.
 • Välja täiendav info arve kohta täitmine ei ole kohustuslik.
 • Kui on vaja lisada veel mõne maksa andmed (kokku on võimalik lisada viis maksjat), siis vajutage nupule Lisa maksja ja täitke maksja andmed.

VÕTA kasutamine toimumise läbimisel

Kui ainetest koosneva täiendusõppeprogrammi sisusse kuuluvaid õppeaineid, on võimalik arvestada varasemate õpingute ja töökogemuse põhjal (VÕTA), siis on registreerumisel võimalik avaldada soovi VÕTA kasutamiseks. Kui soovita arvestada varasemaid õpinguid või töökogemust täiendusõppeprogrammi läbimisel, täitke märkeruut real Soovin koolituse läbimisel arvestada varasemaid õpinguid ja töökogemust (VÕTA) (vt joonis).

Lõpudokument digitaalsena või paberil

 • Kui lõpetajale väljastatakse dokument digitaalselt või digitaalselt/paberil, siis registreerimisvormil on lause Tartu Ülikool väljastab koolituse läbimist tõendavad dokumendid digitaalsetena. (joonisel p 1).
 • Kui täiendusõppeprogrammi toimumisele on kehtestatud paberil väljastatud MOOC'i tunnistuse tasu, siis registreerumisvormil on lause Tasu paberil väljastatava tunnistuse eest on /X/ eurot (hind sisaldab käibemaksu). (joonisel p 2).
 • Kui lõpudokument vormistatakse vastavalt õppija soovile, kas diitaalselt või paberil, ning soovite paberil lõpudokumenti, täitke väljal Vajan koolituse läbimist tõendavat dokumenti paberil (joonisel p 3) märkeruut.

Täiendusõppe uudislistiga liitumine

Täitke märkeruut Soovin saada igakuist infot TÜ täiendusõppe uudislistist (vt joonis), kui soovite saada igakuist infot TÜ täiendusõppe uudislistist. Märkeruudu täitmisel kontrollitakse, kas teil on sisestatud e-posti aadress.

Täiendusõppest loobumise ja õppetasu tagastamise tingimustega tutvumine ja nõustumine

 • Kui toimumise hind on suurem kui 0 EUR (st koolitus ei ole tasuta), siis on registreerumisvormil kohustuslik märkeruut, mille täitmisel kinnitate, et olete tutvunud täiendusõppest loobumise ja õppetasu tagastamise tingimustega: Kinnitan, et olen tutvunud ja nõustun täiendusõppest loobumise ja õppetasu tagastamise tingimustega (vt joonis).
 • Eestikeelsel registreerumisvormil viib link lehele http://www.ut.ee/et/taiendusope/kursuste-eest-tasumine, ingliskeelsel registreerumisvormil viib link lehele https://www.ut.ee/en/cancellation-and-refund-policy.


Registreerumise kinnitamine

Registeerumiseks vajutage nupule Registreeru. Kui registreerumine õnnestus, ilmub teade Registreerimine õnnestus (vt joonis). Nupule Tagasi vajutades toimub kuvatakse täiendusõppeprogrammi toimumise andmed.