Pane tähele!

Alates 2023. aasta 20. veebruarist kasutavad kõik õppejõud oma tööks ÕIS2. Vaata olemasolevate ja lisanduvate funktsioonide loetelu.

 ÕIS2 kasutamisel on sulle abiks ka ÕISi kasutajatugi (portaal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Attention!

From 20 February 2023, all teaching staff will use SIS2. Have a look at the overview of all the functions created for teaching staff member.  

You can also get advice on using SIS2 from SIS user support (request portal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Mida võrdlemine võimaldab ja kellele see on mõeldud?

Võrdlemise funktsionaalsus võimaldab omavahel võrrelda:

  • erinevate õppeainete üldandmeid
  • erinevate õppeainete versioonide andmeid
  • ühe õppeaine erinevate versioonide andmeid

Võrdlemise funktsionaalsust saavad kasutada kõik ÕIS2 kasutajad:

  • tudengid ja autentimata kasutajad saavad omavahel võrrelda kinnitatud õppeaineid ja õppeainete versioone
  • töötajad saavad omavahel võrrelda ka koostamisel olevaid ning veel kinnitamata õppeaineversioone.

Kuidas omavahel võrrelda erinevaid õppeaineid?

Võrdlemiseks leidke esmalt soovitav õppeaine kas üldisest õppeainete otsingust või töölaual Minu õppeained menüüpunkti alt. Õppeainet avades suunatakse kasutaja automaatselt kõige uuema kinnitatud versiooni üldvaatesse. Nupp "Võrdle" asub õppeaine versiooni päises (vt joonis):

Peale Võrdle nupu vajutust avaneb õppeaine võrdlemise leht, millel saate valida võrreldavad õppeained. Vaikimisi on võrdlusesse valitud õppeaine, mille versiooni vaatest Võrdle nuppu vajutati. 

Võrreldavaid õppeained saab juurde otsida õppeaine nimetuse või ainekoodi alusel. Oluline on silmas pidada, et otsing ei leia üles õppeaineid, mille üldandmed on kinnitamata ehk kui uus õppeaine on alles loomisel ja tal puudub veel ainekood (mis tekib üldandmete kinnitamisel). 

Nimetuse alusel otsides kuvatakse otsingule vastavate õppeainete loetelu, milles on maksimaalselt 20 õppeainet. Kui otsitav õppeaine ei ole nende seas, siis tuleb otsingut täpsustada või otsida ainekoodi alusel.

Kui soovitav aine on leitud, siis klõpsake aine nimetusel. Selle tulemusel kaob õppeaine leitud õppeainete nimekirjast ja paigutatakse võrdlemiseks valitud õppeainete plokki. Otsingu kaudu saab võrdlusesse lisada rohkem kui 2 õppeainet, kuid paljude ainete valimisel korraga on sisu võrdlemine visuaalselt keeruline. 

Valitud õppeainete eemaldamiseks klõpsake õppeaine juures paremal ülal oleval ristil. 

Kui võrreldavad õppeained on valitud, saab eraldi võrrelda õppeainete üldandmeid kiirnupuga Võrdle üldinfot või nende kõige uuemaid versioone kiirnupuga Võrdle uuemaid ainekavu. Samuti saab õppeaine nimetuse all olevast rippmenüüst Vali õppeaine versioon käsitsi valida versioone, mida soovitakse võrrelda. Versiooni valik tühistab automaatselt üldandmete võrdluse.

Vastavalt kasutaja valikule võrrelda üldandmeid, kõige uuemaid versioone või käsitsi valitud versioone, kuvatakse õppeainete andmestik plokki Õppeaine sisu. 

Õppeainete andmestik esitatakse veergudena. Kõige vasakpoolsemas veerus on andmevälja nimetus ning teistes veergudes vastavate andmeväljade väärtused valitud õppeainetes. 

Kuidas võrrelda ühe õppeaine erinevaid versioone?

Sama õppeaine erinevaid versioone on mugav võrrelda näiteks enne uue versiooni kinnitamist, kui soovitakse ülevaadet, kas ja mida on uues versioonis varasemaga võrreldes muudetud.

Selleks tuleb soovitud õppeaine, mille versioone soovitakse omavahel võrrelda, leida üles õppeaine üldotsinguga või töölaualt Minu õppeained menüüpunkti alt, avada õppeaine versiooni üldvaade ning vajutada versiooni päises nupule Võrdle.

Valitud õppeaine plokis tuleb avada õppeaine versioonide rippmenüü ning märgistada märkeruut nende versioonide ees, mida soovitakse omavahel võrrelda. Töötajatele kuvatakse versioonide rippmenüüs võrdlemiseks ka kinnitamata versioone. Tudengite ja autentimata kasutajate vaates kinnitamata versioone võrdlemiseks ei pakuta.

Versioonide sisu kuvatakse viimases plokis veergudena. Kui uues versioonis on varasema versiooniga võrreldes tehtud muudatusi, siis neid hetkel ei eristata (st et muudatused ei ole värviliselt välja toodud vms), vaid kasutajal tuleb muudatused visuaalsel võrdlemisel ja lugemisel tuvastada. 


INFO

Translation coming soon!

  • No labels