Pane tähele!

Alates 2023. aasta 20. veebruarist kasutavad kõik õppejõud oma tööks ÕIS2. Vaata olemasolevate ja lisanduvate funktsioonide loetelu.

 ÕIS2 kasutamisel on sulle abiks ka ÕISi kasutajatugi (portaal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Attention!

From 20 February 2023, all teaching staff will use SIS2. Have a look at the overview of all the functions created for teaching staff member.  

You can also get advice on using SIS2 from SIS user support (request portal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).
Translation coming soon!


Miks on vaja lisada lõpphindamisele pääsemise tingimusi?

Lõpphindamisele pääsemise tingimused annavad õppijale infot selle kohta, mida tuleb teha, et õppeaines osalev õppija lõpphindamisele pääseb. Näiteks, enne eksamit tuleb sooritada aine kontrolltööd, esitatud peavad olema iseseisvad tööd vms. Kontrolltööle või kõikidele aine kontrolltöödele võib olla kehtestatud minimaalne punktisumma, mille täitmine on eksamile registreerumise eelduseks.

Lõpphindamisele pääsemise tingimused asuvad õppeaine versioonis Hindamine plokis (joonisel).
Kuidas lisada/muuta lõpphindamisele pääsemise tingimusi õppeaine versioonis?

Õppeaine versiooni vaates vajuta pliiatsi ikoonile, vali Lisategevused ning Muuda (joonisel p 1, 2 ja 3).

Või Minu õppeained vaates (joonisel p 1) vajuta nupule Muuda (joonisel p 2).

Muudatuste tegemiseks vali hüpikaknas Jah (joonisel p 1), katkestamiseks vali Ei (joonisel p 2).

Hindamine plokis (joonisel p 1) asub väli Lõpphindamisele pääsemise tingimused, kus saad lisada/muuta hindamisele pääsemise tingimusi (joonisel p 2). Välja suurendamiseks vajuta välja paremas nurgas olevat ikooni ning tõmba hiirega alla (joonisel p 3). Pärast väljade tätimist Salvesta (joonisel p 4).Miks ma ei saa muudatusi salvestada?

Kui salvestamise nupu kõrval on punane hüüumärk (joonisel 1), siis mingi kohustuslik väli on täitmata (joonisel p 2) ning salvestamine ei ole võimalik.

Salvestamiseks täida kõik tärniga märgitud kohustuslikud väljad (joonisel p 1) ning vajuta Salvesta (joonisel p 2).


  • No labels