Pane tähele!

Alates 2023. aasta 20. veebruarist kasutavad kõik õppejõud oma tööks ÕIS2. Vaata olemasolevate ja lisanduvate funktsioonide loetelu.

 ÕIS2 kasutamisel on sulle abiks ka ÕISi kasutajatugi (portaal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Attention!

From 20 February 2023, all teaching staff will use SIS2. Have a look at the overview of all the functions created for teaching staff member.  

You can also get advice on using SIS2 from SIS user support (request portal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).
Translation coming soon!


Mis on hindamismeetodid ja hindamiskriteeriumid?

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid on need üliõpilase soorituse aspektid, mida hinnatakse. Positiivse soorituse taseme (arvestatus või hinne E) ning eristava hindamise puhul iga järgneva hinde saamiseks vajaliku kriteeriumite täitmise määr.

Enne õppeaine versiooni andmete muutmist, vaata milliseid andmeid igas versiooni olekus muuta võib.
Kuidas saan lisada või muuta hindamismeetodeid ja -kriteeriume?

Õppeaine versiooni vaates vajuta pliiatsi ikoonile, vali Lisategevused ning Muuda (joonisel p 1, 2 ja 3).

Või Minu õppeained vaates (joonisel p 1) vajuta nupule Muuda (joonisel p 2).

Muudatuste tegemiseks vali hüpikaknas Jah (joonisel p 1), katkestamiseks vali Ei (joonisel p 2).

Hindamismeetodid ja -kriteeriumid asuvad 4. plokis Hindamine (joonisel).

Täida või muuda kõik kohustuslikud väljad (joonisel p 1) ning vajadusel muud väljad. Iga järgneva hindamismeetodi ja -kriteeriumi lisamiseks vajuta plussmärgil (joonisel p 2). Pärast väljade täitmist Salvesta (joonisel p 3).Miks ma ei saa muudatusi salvestada?

Kui salvestamise nupu kõrval on punane hüüumärk (joonisel 1), siis mingi kohustuslik väli on täitmata (joonisel p 2) ning salvestamine ei ole võimalik.

Salvestamiseks täida kõik tärniga märgitud kohustuslikud väljad (joonisel p 1) ning vajuta Salvesta (joonisel p 2).
  • No labels