Information

 Translation coming soon!


Kuidas ÕIS2-s lisada aineversioonile õppematerjalide info?

Ainekava läbimiseks vajalike õppematerjalide loetelu saab lisada aineversiooni viiendas ehk õpikeskkonna andmeplokis.

Õppematerjali kirje lisamiseks vajuta ainekava loomise või muutmise vormil Õppematerjalid rea lõpus "+" märgile:

Lisatakse rida õppematerjali andmete sisestamiseks. Iga õppematerjal tuleb lisada eraldi reale. 

  • Sisesta väljale Õppematerjali kirjeldus (joonisel samm 1) info õppematerjali kohta. Näiteks võib siia lisada andmed õppematerjali nimetuse, autori, ilmumisaasta ja asukoha kohta. Andmeväljale mahub kuni 255 tähemärgi pikkune tekst.
  • Vali liik (joonisel samm 2) rippmenüüst õppematerjali liik. Valikus on Õppematerjal, Raamatukogu ainepakett, Viide, Õpik ja Konspekt.
  • Kui tegemist on kohustusliku õppematerjaliga, lülita lüliti On kohustuslik? (joonisel samm 3) sisse. Kohustusliku õppematerjali korral muutub lüliti värv siniseks. Kohustuslikkuse eemaldamiseks klõpsake lülitil- selle värv muutub tagasi mustaks. Kui õppematerjal ei ole märgitud kohustuslikuks, siis loetakse see vaikimisi soovituslikuks.

Uue õppematerjali lisamiseks vajuta taas "+" märgil ning korda eelnevad sammud.

Sisestatud andmete salvestamiseks tuleb õpikeskkonna andmeploki lõpus vajutada nupul "Salvesta":

Õppematerjali eemaldamiseks vajuta õppematerjali rea lõpus prügikasti kujulisele märgile:


Kuidas hallata aineversioonile ÕIS1 kaudu sisestatud õppematerjalide infot?

ÕIS1-s aineversioonile lisatud õppematerjalide loetelu kuvatakse ÕIS2-s aineversiooni üldvaates välja (vt joonisel), kuid seda hallata (muuta, eemaldada) saab vaid ÕIS1-s. Kui on soov muuta ÕIS1 kaudu sisestatud õppematerjalide infot, siis seda saab teha ÕIS1 ligipääsudega töötaja (nt õppekorralduse spetsialist). Samuti võib kirjutada ÕISi kasutajatoele. 

ÕIS2 kaudu lisatud õppematerjale ei kuvata välja ÕIS1-s ning neid näeb ja saab hallata vaid ÕIS2-s. 

Soovitus on sisestada kogu õppematerjalide info aineversioonile ÕIS2-s ja eemaldada seejärel loetelu ÕIS1-st. Sel juhul saavad aineversiooni õppejõud ja haldustugi hallata kogu õppematerjalide infot ühes kohas, kuna neil puudub ligipääs ÕIS1-te. Kas ÕIS2-s saab hoiustada õppematerjale?

ÕIS2 ei võimalda õppematerjale hoida ega üliõpilastega jagada. Soovitame luua õppeainele e-tugi Moodle’is ja lisada õppematerjalid Moodle’i e-kursusele või luua avalik õpimoodul/sisupakett Sisu@UT abil. Kui aineversioon on seotud Moodle’i kursusega, saab ÕISis olevaid õppematerjale üle kanda "Halda Moodle’i seoseid" alt, vajutades nupule "Ekspordi õppematerjalid Moodle’isse". Automaatselt ei kanta üle audio- ja videofaile ning veebilinke.


  • No labels