Skip to end of metadata
Go to start of metadata

2013/14. õppeaasta sügissemestrist alates on võimalik õppijatel anda ainetele tagasisidet vaid kuni semestri arvestusliku lõpuni ning juhul kui õppija ei ole uue semestri alguskuupäevaks hinnanud ära eelmise semestri aineid tema jaoks ettenähtud piirarvu ulatuses (kõrghariduse I ja II astmel vähemalt nelja  ning doktoriõppes ühte õppeainet), on õppijale alates uuest semestrist ÕISi kasutamine piiratud. St. et tal on ÕISis võimalik anda ainult õppeainetele tagasisidet. (Eelnevad õigused taastuvad kohe pärast ettenähtud ainetele tagasiside andmist).

Erinevus võrreldes varem kehtinud olukorraga on see, et varasemalt tekkis õppijale ÕISi piiratud vaade hindamata õppeainete korral alates uue semestri kolmandast nädalast. 

Kuupäeva ettepoole toomise eesmärk on suunata õppijaid andma tagasisidet ainele vahetult pärast lõpptulemuse teada saamist aine lõppedes, kui kõik ainega seonduv on veel värskelt meeles. Et ÕISi vaate piiramise kuupäev on seotud vastava semestri õppeainete tagasiside tulemuste avalikustamise kuupäevaga (need kattuvad), siis on nüüd õppejõududel võimalik ka tagasiside tulemusi varem näha ning neid hinnanguid arvestada juba järgmise semestri õppeainete läbiviimisel.

NB! Õppeained, mille õppetöö toimumine läheb olulises mahus edasi järgnevasse semestrisse (nt. mitmed avatud ülikooli õppeained), ei ole õppijate jaoks kohustuslikult hinnatavate ainete hulgas.