Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Võttes arvesse TÜÜE (Tartu Ülikooli Üliõpilasesinduse) poolt esitatud ettepanekut, on nüüd võimalik ÕIS-s kõigil kehtiva kasutajatunnusega isikutel näha tema poolt valitud aine õpetamise ja õppeainete tagasiside tulemuste lehel vastavas aines osalenute ning tagasisidet andnud isikute õppetulemuste jaotustabelit ja graafikut. (Varem oli vastav õigus ainult aine õppejõul, struktuuriüksuse juhil ja programmijuhil).

Aines osalenute ja tagasisidet andnud isikute õppetulemused on esitatud üldistatud kujul (iga õppetulemuse juurde on esitatud arv, kui paljud isikud said aines vastava õppetulemuse).

Iga isiku kohta on arvestatud ainult tema ajaliselt viimast õppetulemust selles aines. Tagasiside tulemuste lehel ei ole võimalik vaadata milliseid tagasiside hinnanguid on andnud mingi konkreetse õppetulemuse saanud isikud.