Õppeainete täpsema otsinguga on võimalik leida õppeaineid, mida on võimalik läbida väliskülalisüliõpilasena

Määramaks, kas õppeaine versiooni on võimalik läbida väliskülalisüliõpilasena, lülitage õppeaine versiooni lisamise või muutmise vormil Lisainfo plokis (versiooni andmete 2. plokk)  Võimalik läbida väliskülalisüliõpilasena? lüliti (vt joonis) vastavalt sisse või välja. Kui lüliti on sisse lülitatud, siis ta on värvuselt sinine.

Lüliti aktiveerimiseks juba loodud ja kinnitatud õppeaine versioonil tuleb vastav versioon avada muutmiseks. Selleks valige versioonide rippmenüüst välja vajalik versioon ning klõpsake pliiatsi ikoonil (samm 1) ja seejärel vajutage Muuda (samm 2). Peale lüliti aktiveerimist tuleb lisainfo plokk salvestada.

Peale Võimalik läbida väliskülalisüliõpilasena? lüliti aktiveerimist (samm 3) tuleb lisainfo plokk salvestada (samm 4).

Infot, kas õppeaine versioon on väliskülalisüliõpilase jaoks valitav, näeb versiooni üldvaates koondandmetes (joonis). 

Translation coming soon!

  • No labels