Pane tähele!

Alates 2023. aasta 20. veebruarist kasutavad kõik õppejõud oma tööks ÕIS2. Vaata olemasolevate ja lisanduvate funktsioonide loetelu.

ÕIS2 kasutamisel on sulle abiks ka ÕISi kasutajatugi (ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Attention!

From 20 February 2023, all teaching staff will use SIS2. Have a look at the overview of all the functions created for teaching staff member.  

You can also get advice on using SIS2 from SIS user support (ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Iga õppeaine versioon vormistatakse mingiks kindlaks õppeaastaks, semestriks, mingile kindlale õppevormile ning õppekeele ja struktuuuriüksuse õppijatele.

Samaks õppeaastaks ja semestriks ei ole võimalik luua mitut versiooni, millel on sama õppevorm, osa ja maht, valdkond ja aine versiooni keel. Translation coming soon.

Õppeaine versiooni õppeaasta, semester ja õppevorm

Määra õppeaine versiooni lisamise või muutmise vormil vastavatest rippmenüüdest (vt joonis) õppeaasta, semester, õppevorm, õppeaine versiooni keel, õppija strutkuuriüksus ja vajadusel osa.

Vali õppeaasta, milla õppeaine versiooni õpetatakse.

Vali semester, millal õppeaine versiooni õpetatakse. Semestri osas on võimalikud valikud: 

 • sügis
 • kevad

Vali õppevorm, kellele eelkõige õppeaine versiooni õpetatakse. Võimalikud valikud on:

 • päevaõpe - kui õppetöö korraldatakse peamiselt tööpäevadel
 • sessioonõpe - kui õppetöö korraldatakse peamiselt sessioonidena, tsüklitena, nädalavahetustel
 • täiendusõpe - õppeaine versioon on mõeldud täiendusõppijatele


Õppeaine versiooni keel

Kuna on vaja eristada õppeaine versioone, mille raames toimub õppetöö inglise keeles, on kasutusele võetud tunnus õppeaine versiooni keel. Võimalikud valikud on:

 • eesti keel
 • inglise keelÕppijate sturtuuriüksus

Igas õppeaine versioonis on võimalik määrata, millise valdkonna õppijatele see on mõeldud.

Võimalikud valikud on:

 • HV - humanitaarteaduste ja kunstide valdkond
 • SV - sotsiaalteaduste valdkond
 • MV - meditsiiniteaduste valdkond
 • LT - loodus- ja täppisteaduste valdkondÕppeaine versiooni osa ja osa maht

Vaikimisi on õppeaine versiooni maht sama, mis on aine üldandmetes kirjas olev aine kogumaht.

Suuremahulist õppeainet on võimalik õpetada osade kaupa. Osadena õpetamise korral on vaja luua iga osa kohta eraldi õppeaine versioon. Vali versiooni andmesse osa täpne tähis:

 • osadeta (õppeainet ei õpetata osadena)
 • 1. osa
 • 2. osa

Võimalik on valida kuni 12. osa.


Õpetades õppeainet osa kaupa, on igale osale vaja määrata maht ehk osale vastav  ainepunktide arvu, mille aine kuulaja vastava osa läbimise järel saab.

Doktoriõppes doktoritöö õppeainel võib osa maht määramata jääda.

Õppeaine osale määratud maht peab olema väiksem õppeaine kogumahust.


Õppeaine verisooni tunnus

Õppeaine versiooni õppeaasta, semester, õppevorm, õppija stuktuuriüksus ja õppeaine osa kajastuvad õppeaine versiooni päises ja versiooni valikus:
 • No labels