Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 41 Next »

Veebipostkastid Tartu Ülikoolis

Tartu Ülikoolis on kasutusel kaks keskset meilisüsteemi - Squirrelmail ja Exchange. Exchange serveri teenuseid tudengitele ei pakuta, küll on aga osad töötajad Squirrelmail-i kasutajad.

Veebipostkastid Tartu Ülikooli asutustes

Veebipostkasti juhendid

Exchange juhendid

Üldised juhendid

  • No labels