Pane tähele!

Alates 2023. aasta 20. veebruarist kasutavad kõik õppejõud oma tööks ÕIS2. Vaata olemasolevate ja lisanduvate funktsioonide loetelu.

 ÕIS2 kasutamisel on sulle abiks ka ÕISi kasutajatugi (portaal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Attention!

From 20 February 2023, all teaching staff will use SIS2. Have a look at the overview of all the functions created for teaching staff member.  

You can also get advice on using SIS2 from SIS user support (request portal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).Translation coming soon!
Kellel on õigus luua õppeaine versiooni?

Õppeaine uue versiooni loomise õigus on järgmistel kasutajatel:

  • õppeaine üldandmete sisestajal;
  • eriõigustega töötajal ehk õppekaval õppijaid nõustaval õppekorralduse spetsialistil ja programmijuhil;
  • õppejõul, kes on olnud varasemalt vähemalt ühes sama õppeaine kinnitatud versioonis õppejõuks.

Tagasi üles
Millised on õppeaine versiooni loomise üldised põhimõtted?

Õppekorralduseeskiri sätestab:

ÕKE p.8: Õppeaines planeeritakse õppetöö igaks õppeaine toimumise semestriks koostatavas õppeaine versioonis.

ÕKE p.9: Semestri õppeaine versiooni koostab vastutav õppejõud ja kinnitab programmijuht.

Ülikooli eri struktuuriüksustes võivad olla välja kujunenud oma tööprotsessid, nt õppeaine uue versiooni koostab õppekorralduse spetsialist. Seetõttu võib ÕKEt tõlgendada ka nii, et versiooni loomise eest vastutab vastutav õppejõud. Kui töökorralduslikult on õppejõu(dude)ga kokku lepitud, et versiooni loob õppekorralduse spetsialist, siis on oluline, et vastutav õppejõud oleks teadlik, et tema on ÕKE järgi vastutav versiooni sisu eest. 

Iga õppeaine versioon vormistatakse mingiks kindlaks õppeaastaks ja semestriks ning mingile kindlale õppevormile.

Kahte täpselt sama õppeaasta, semestri, õppevormi, õppekeele ja versiooni osa komplektiga õppeaine versiooni ei ole võimalik lisada.

Kui päevaõppes ja sessioonõppes õppijate jaoks kehtivad erisused nt hindamise, ajakava, tunniplaani vms osas, siis selguse huvides tasub teha päevaõppe ja sessioonõppe versioonid eraldi. 

Tagasi üles
Kus asub uue versiooni loomise nupp?

Õppeaine vaatamisel avaneb vaikimisi õppeaine viimase kinnitatud versiooni vaade. Uue versiooni lisamiseks tuleb esmalt minna õppeaine üldandmete vaatesse vajutades nuppu Õppeaine info (vt joonis):


Õppeaine üldandmete vaatamise vormil tuleb vajutada pliiatsi ikoonile (joonisel samm 1) ja seejärel nupule Loo uus versioon (joonisel samm 2).

Ekraanile kuvatakse versiooni loomise vahevorm Uue versiooni loomine, kus tuleb määrata versiooni õppeaasta, semester, õppevorm, õppeaine versiooni keel, kas on tegemist osadega versiooniga, osadega versiooni korral osa maht. Need väljad on kohustuslikud (joonis):

Kui vahevormi kohustuslikud väljad on täidetud, muutub Salvesta nupp aktiivseks ja peale vahevormi salvestamist saab jätkata käsitsi versiooni muude andmete sisestamist versiooni põhivormil (vt joonis):

Uue versiooni loomisel on võimalik kopeerida andmed sama õppeaine varasemalt versioonilt.

Tagasi üles
Kuidas kopeerida andmeid õppeaine varasemalt versioonilt?

Uue versiooni loomisel on võimalik andmeid kopeerida võttes aluseks sama õppeaine mõne varasema versiooni. Selleks tuleb:

  • õppeaine üldandmete vaates pliiatsi ikooni alt vajutada nupule Loo uus versioon
  • täita käsitsi uue versiooni vahevorm Uue versiooni loomine
  • vahevormi all väljal Kopeeri sisu olemasolevalt versioonilt peab valima rippmenüüst versiooni, mille pealt soovitakse andmed uuele versioonile kopeerida (joonis):

  • peale kopeerimise aluseks kasutatava versiooni valimist esitatakse õppeaine versiooni andmeplokkide nimekiri, milles on võimalik määrata, milliseid andmeplokke soovitakse kopeerida (joonis). Vaikimisi on süsteemi poolt märgistatud kõik võimalikud andmeplokid. Soovimatu andmeploki eemaldamiseks klõpsake märkeruudul. Kuupäevi sisaldavaid andmevälju vanalt versioonilt uuele ei kopeerita. 

Peale kopeeritavate andmeplokkide valikut tuleb vajutada nupule Salvesta. Seejärel avaneb uue versiooni põhivorm, millel saate jätkata uue versiooni andmete sisestamist.

Kui kopeerite andmeid varasemalt versioonilt, tuleb uuel versioonil kõikide andmeväljade sisu üle kontrollida, et vältida võimalikke eksimusi. 

Tagasi üles
Mis ajaks millised andmeplokid peaksid õppeaine versioonis täidetud olema?

Järgmise õppeaasta õppeaine versioonide kinnitamise tähtaeg on võõrkeelsetel õppeainetel 01. märts ja eestikeelsetel õppeainetel 15. aprill. Selleks ajaks peavad õppeaine versioonis olema täidetud vähemalt üldinfo, lisainfo ja kirjelduse andmeplokid ning lisaks hindamisplokis hindamisskaala ja osalejate plokis õppejõud. St versiooni kinnitamiseks 01. märtsiks / 15. aprilliks peab olema täidetud minimaalne andmekogum ja kinnitatud versiooni saab hiljem muuta/täiendada.

Hiljemalt 01. maiks peavad kinnitatud versioonis olema täidetud kõik andmeplokid, v.a ajakava

Semestri alguseks peab kinnitatud versiooni olema lisatud ka ajakava info ehk versioon peab olema täielikult valmis.

Visuaalselt on õppeaine versiooni andmeplokkide täitmise tähtajad kujutatud joonisel:

Tagasi üles


  • No labels