Mis on õppekava üldandmed?

Õppekava üldandmed on püsivad andmed, mida üldjuhul igal õppeaastal ei muudeta. Vajadusel saab neid muuta senati otsusega.

Õppekava üldandmed on jagatud täitmiseks teemade kaupa plokkidesse.


What are the general data of curriculum?

There are general data of curriculum which are usually not changed every academic year. Changes are approved by senate if there is need to make any.

General data fields are grouped by theme blocks.


Mis on õppekava versiooni andmed?

Üldandmetele lisatakse-muudetakse igal vastuvõtu aastal täiendavad andmed, mis on õppekava vastava õppeaasta versiooni e lihtsalt õppekava versiooni andmed. Nendeks on eelkõige moodulite ja nendesse kuuluvate õppeainete loetelu.
Need muudatused kinnitab peamiselt valdkonna nõukogu.

Õppekava versiooni andmed on samuti jagatud plokkidesse. Versiooni andmed lisatakse pärast seda, kui üldandmed on sisestatud.


What are the data of version of the curriculum?

Besides the general data there is a variable part of curriculum which is called version of the respective academic year or just version of the curriculum. It is prepared for the curriculum for each academic year when admission to the curriculum takes place. This varibale part concerns mostly information about the modules and courses.
Changes of curriculum are approved mostly by faculty council.

Data of the version of the curriculum are grouped into the blocks as well. Version data can be added after compiling the general data.


Milliseid õppekava üldandmeid ja versiooni andmeid kinnitab/saab muuta senat ja milliseid valdkonna nõukogu, on täpsemalt kirjas õppekava statuudis osas III.3.

It is specified in Part III.3. of Statues of Curriculum what kind of general data and version data can be approved/changed by senate or faculty council.

Kes kinnitab ja sisestab õppekava andmed?

Uue, avatava õppekava kinnitab ülikooli senat. Kui õppekavas tehakse olulisi muudatusi üldandmetes, kinnitab need muudatused samuti senat.

Õppekava versiooni kinnitab valdkonna nõukogu. Samuti selle olulised muudatused.

ÕISi sisestab andmed programmijuht või õppekorralduse spetsialist.
ÕISi sisestatud andmed kinnitab programmijuht.

Who does approve and enter the data of curriculum?

A new curriculum is approved by senate. Important changes in general data of curriculum are also approved by senate.

Version of the curriculum is approved by faculty council. Also important changes in the version.

The data are entered into the SIS by the programme director or academic affairs specialist.
Data entered into SIS is confirmed by the programme director.

  • No labels