Pane tähele!

Alates 2023. aasta 20. veebruarist kasutavad kõik õppejõud oma tööks ÕIS2. Vaata olemasolevate ja lisanduvate funktsioonide loetelu.

 ÕIS2 kasutamisel on sulle abiks ka ÕISi kasutajatugi (portaal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Attention!

From 20 February 2023, all teaching staff will use SIS2. Have a look at the overview of all the functions created for teaching staff member.  

You can also get advice on using SIS2 from SIS user support (request portal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).Kuidas saata ainele, kontrolltööle või eksamile registreerunutele teateid? 

Õppijatega suhtlemiseks on võimalik saata õppeaine versiooni registreerunute lehelt aine versioonile registreerunutele ÕISi teateid.

Teadet on võimalik saata ka õppija ülikooli e-posti aadressile.

Õppejõuna saad saata teateid oma õppeaine versioonile registreerunud õppijatele.

Mis lehelt saab õppeainele registreerunutele teateid saata?

Õppeaine versioonile registreerunutele saab teateid saata Registreerunute lehelt.

Regsitreerunute lehele liikumiseks on kolm võimalust:

  • töölaualt Minu loetavad õppeained vidinalt
  • menüüst Minu õppeained töölaualt
  • õppeaine versiooni lehelt


1. Töölauale kuvatakse Minu loetavate õppeainete vidin, kus on ära toodud jooksva semestri õppeained.

Õppeaine nimetuse peal klikkides avaneb vastava õppeaine töölaud. Töölaualt vali Registreerunud.

2. Vasakul Õppejõu menüüst vali Minu õppeained.

Avaneb sinu õppeainete töölaud. Töölaualt vali soovitud semester (p 1) ning soovitud õppeaine (p 2). Õppeaine kaardilt  vajuta Registreerunud (p 3).


3. Õppeaine versiooni lehel pliiatsi nupust vali Registreerunud.

Samal lehel avaneb õppeaine versiooni Registreeringute leht.

Saada kiri nupp asub Registreerunute lehe päises.

Kes saab teateid saata?

Õppeaine versioonil osalejatele saab teateid saata:

  • vastutav õppejõud, kes on lisatud õppeaine versiooni andmetesse
  • õppejõud, kes on lisatud õppeaine versiooni andmetesse
  • haldustugi, kes on lisatud õppeaine versiooni andmetesse
  • õppekorralduse spetsialist, kes on lisatud õppekava andmetesse, kuhu õppeaine kuulub, või kes on õppeaine versiooni valdkonna (HV, SV, LT, MV) ulatuses

Kuidas teadet koostada?

Teate koostamiseks avaneb teate koostamise aken, mis on jaotatud kaheks:

  • uue teate koostamine (p 1)
  • saajate valimine (p 2)

Uue teate koostamisel on vaikimisi teate pealkirjaks õppeaine kood ja nimetus. Teate pealkirja on võimalik muuta.

Teate saatmisel on vaikimisi valitud ka teate saatmine e-kirjana ülikooli e-posti aadressile.

Teadet on võimalik vormindada, kasutades vormindamise tööriistariba.

Vormindatud teade jõuab ÕISi teadetesse vormindatud kujul.

Saates teate ka e-posti aadressile, teate vormindus hetkel kaob.

Kui oleme kõik kasutajad saanud ÕIS1-st üle tuua, saab saata ka vormindatud teateid e-posti aadressidele.

Kuidas saata rühmale teateid?

Kui õppeaine versioonis on loodud õpetamiseks rühmad, on võimalik saata teateid ka rühmapõhiselt.

Teate saatmiseks konkreetsele rühmale kliki saajate aknas konkreetse rühma sildil (joonisel p 1).

Kuidas saata eksamit mittevalinud õppijatele teateid?

Kui õppeaine versioonis on loodud registreeringuga eksamid, on võimalik saata teateid ka eksamile mitte registreerunud õppijatele.

Teate saatmiseks kliki saajate aknas Eksam valimata sildil (joonisel p 2).

Kuidas saata eksamile registreerunutele teateid?

Kui õppeaine versioonis on loodud registreeringuga eksamid, on võimalik saata teateid ka eksamile registreerunud õppijatele.

Teate saatmiseks kliki saajate aknas Eksam/arvestus sildil (joonisel p 3).

Kuidas saata korduseksamile registreerunutele teateid?

Kui õppeaine versioonis on loodud registreeringuga korduseksamid, on võimalik saata teateid ka korduseksamile registreerunud õppijatele.

Teate saatmiseks kliki saajate aknas Korduseksam sildil (joonisel p 4).


Kas saab teatesse manuseid lisada?

Teatesse manuseid kahjuks lisada ei saa.

Kus ma näen õppeainele registreerunutele saadetud teateid?

Õppeainele registreerunutele saadetud teateid näeb Teated lehel. Teated lehele liikumiseks mine Töölauale, vajuta Teadete vidinal või vasakul olevas menüüs Teated nupul.


  • No labels