Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

iPhone toetab Eduroami võrku ühendumist alates tarkvara versioonist 2.0.

  • WiFi-võrku ühendumiseks vajutage ikoonil "Settings" ja seejärel "Wi-Fi":

  • Nimekirjas "Choose a Network..." kuvatakse loend saadaolevatest Wifi-võrkudest:

  • Vajutades võrgul "eduroam" avaneb autentimisdialoog, millesse sisestage oma kasutajatunnus kujul kasutajanimi@ut.ee ja parool. Seejärel vajutage all paremal olevat nuppu "Join":

  • Avanenud leheküljel kuvatakse võrgu turvasertifikaat. Sellega tuleb nõustuda, vajutades keskel paremal olevale nupule "Accept".

  • Täpsemat infot sertifikaadi kohta saab uurida, vajutades allpool olevale valikule "More Details"

  • Turvasertifikaadi aktsepteerimise järel toimub varem sisestatud kasutajanime ja parooli abil autentimine ning kui need on korrektsed, siis lubataksegi Wifi-võrku kasutama. Kasutuselolevat WiFi-võrku märgistab võrgunimest vasakul pool asuv linnuke.

  • iPhone jätab sisselogimisinfo meelde, seega piisab järgmisel korral ainult eduroam-võrgu nimele vajutamisest. Vajutades Wifi-võrgu juures olevale sinise taustaga noolekesele kuvatakse selle võrguühenduse kohta täpsem võrguinfo:

Kasulik nõuanne

See lehekülg võimaldab ka sisestatud autentimisinfot (kasutajanimi ja parool !!!) telefonist eemaldada. Eduroam-võrgu autentimisinfo telefonist eemaldamiseks klõpsake lehekülje alguses olevat teksti "Forget this Network".

  • No labels