Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Õppijal on võimalik vaadata viimast tagasisidet kõigi tema poolt registreeritud ainete kohta kokkuvõtlikult ainetele ja eksamitele registreerumise lehelt (ÕISi pealehel link Ainetele ja eksamitele registreerumine).

Vastaval lehel aine kohta viimase avalikustatud tagasisiside tulemuste vaatamiseks tuleb vajutada ainekava juures olevale lingile Vaata viimast tagasisidet ainele (vt joonis).

Vt täpsemalt tagasiside tulemuste vaatamise võimalusi.