Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 36 Next »

Tartu Ülikoolis on kasutusel kaks keskset meilisüsteemi - Squirrelmail ja Exchange. Exchange serveri teenuseid tudengitele ei pakuta, küll on aga osad töötajad Squirrelmail-i kasutajad.

TÜ postkast Squirrelmailis - https://mailhost.ut.ee/

TÜ postkast Exchanges - https://owa.ut.ee/

Pärnu Kolledžil, Narva Kolledžil ja Viljandi Kulturiakadeemial on lisaks veel oma meilisüsteemid:

TÜ Narva Kolledži postkast - https://mail.narva.ut.ee/sq/

TÜ Pärnu Kolledži postkast - https://pc.parnu.ee/webmail/

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia postkast (@kultuur.edu.ee) - https://email.kultuur.edu.ee/

Squirrelmail juhendid

Exchange juhendid

Üldised juhendid

  • No labels