Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 4 Next »

WiFi ehk traadita Internet

Tartu Ülikool pakub traadita interneti teenust väga paljudes ülikooli õppehoonetes.
IT osakonna poolt hallatud WiFi levialas pakutakse kahte võrku (SSID) paralleelselt. Need on eduroam ja ut-public.
Ülikooliga seotud inimestel, kel on ülikooli keskne kasutajatunnus, soovitame kindlasti kasutada eduroam levi, sest see on turvalisem (autentitud kasutajad, krüpteeritud liiklus). Eduroam leviga ühendute TÜ arvutivõrku, mis annab teile ka võimaluse kasutada võrguprintereid ja võrgukettaid.

Levi ut-public on vaba juurdepääsuga ja pigem mõeldud ülikooliga mitteseotud inimestele ning seetõttu ühendatakse nad väljapoole TÜ arvutivõrku.
Emailide saatmiseks on võimalik kasutada serverit mail.edu.ee
Ülikooli keskse kasutajatunnusega on võimalik emaile saata ka serveri mailhost.ut.ee kaudu, kasutades selleks turvalist SSL ühendust (port 465).

Eduroam - Rändlus teadus- ja haridusvõrkudes

Eduroam ehk lühend väljendist Education Roaming (rändlus akadeemilistes võrkudes) on projekt, mille eesmärgiks on võimaldada teadlastele ja tudengitele vaba juurdepääs Internetile olenemata asupaigast. eduroam on ühtlasi ülemaailmne föderatsioon, mis pakub võrguühendust kõikide liikmesasutuste kasutajatele.

Lisainformatsioon saate EENeti eduroami koduleheküljelt

Eduroam seadistamine Tartu Ülikooli kasutajatele

WindowsXP jaoks soovitame kasutada esimest juhendit, sest see ei vaja lisatarkvara(SecureW2) installeerimist.

Kuidas eduroamiga liituda TÜ asutustel?

Kui te soovite eduroamiga liituda, siis pöörduge TÜ IT osakonna arvutiabi poole või otse arvutivõrgu spetsialisti poole ning me anname juhised WiFi AP häälestamiseks.

  • No labels