Tegevus

Õppekorraldusega tegelev töötaja

Õppejõud

Õppija

Kontrolltöö lisamine

Lisab ÕISi kontrolltöö. Kontrolltööd võivad olla registreerumisega või informatiivsed. Viimastele ei registreeruta/registreerita.

 

Näeb kontrolltööde infot enda õppetööle registreerumise vormil: informatiivsed kontrolltööd ja registreerumisega kontrolltööd.

Kontrolltööle registreerumine

Saab registreerida õppija enda üksuse registreerumistega kontrolltöödele. Samal vormil saab registreeringut muuta.

Saab registreerida õppija enda ainete registreerumistega kontrolltöödele. Samal vormil saab registreeringut muuta.

Saab registreeruda registreerumisega kontrolltööle ja vajadusel seda muuta.

Kontrolltöö tulemused

Saab sisestada kontrolltöö tulemusi.

Saab sisestada kontrolltöö tulemusi.

Saab vaadata enda kontrolltööde tulemusi.

Kontrolltöö seos aine eksamiga (arvestusega)

Saab sisestada kas ainekavasse või kontrolltööde andmetesse punktisumma, mis on nõutav, et õppija saaks aine eksamile (arvestusele) registreeruda. Et kontroll toimiks, peab sisestama ÕISi kontrolltööde tulemused.

Saab sisestada ainekavasse punktisumma, mis on nõutav, et õppija saaks aine eksamile (arvestusele) registreeruda. Et kontroll toimiks, peab sisestama ÕISi kontrolltööde tulemused.

Kui pärast kontrolltööde punktide sisestamist ei ole eksamile registreerumiseks vajalik punktisumma koos, siis ei saa õppija aine eksamile registreeruda.

Kontrolltöö tulemuste sisestamine eksamiprotokolli
vahetulemuste veergudesse

Saab eksamiprotokolli vormistamisel kontrolltööde tulemused automaatselt üle kanda eksamiprotokolli vahetulemuste veergudesse.

Saab eksamiprotokolli vormistamisel kontrolltööde tulemused automaatselt üle kanda eksamiprotokolli vahetulemuste veergudesse.