Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 40 Next »

ÕIS JA ÕIGUSED SELLE KASUTAMISEKS

ÕISi veebiaadress on http://ois.ut.ee/. Link ÕISi sisenemiseks paikneb ka TÜ kodulehe alaservas. ÕISi sisselogimiseks saate kasutada TÜ arvutivõrgu keskset kasutajatunnust ja salasõna või ID-kaarti. Õppijana saate lisaks kasutada ka mobiilset ÕISi.

Sisselogimine on võimalik perioodil, mil teil on TÜga aktiivne suhe. Õiguse ÕISi sisse logida kaotate alates ülikooliga suhte lõppemise kuupäevast (eksmatrikuleerimise kuupäev, õppe lõpukuupäev vms).

ÕISi kasutaja õigused ja kohustused sõltuvad isiku suhtest ülikooliga.

  • Avaliku kasutaja õigused on kõigil ÕISi kasutajatel ning need tagavad juurdepääsu avalikule õppeinfole ÕISi sisse logimata avaliku õppeinfo keskkonnas
  • Õppija õigused saab isik automaatselt esimesel ÕISi sisenemisel õppija suhte (üliõpilane, külalisüliõpilane, ekstern, täiendusõppija vms) olemasolul. Õppijal on kasutajaõigused temaga seotud andmete osas.
ABI ÕISI KASUTAMISEL

ÕISi kasutamisel saate abi ÕISi juhenditest ja KKK rubriigist. Juhendid on grupeeritud teemade ja õppijate tegevuste kaupa. Uue ÕISi kasutajana tutvuge kindlasti ka ÕISi üldiste kasutuspõhimõtetega. Juhendites esinevaid termineid on selgitatud ÕISi ja õppekorralduse sõnaraamatutes. Juhendid on varustatud märksõnadega, mis on koondatud rubriiki Märksõnad.

Teaduskondades ja kolledžites töötavad ÕISi koordinaatorid ja nõustajad, kelle poole saate ÕISi kasutamisel tekkinud küsimuste ja probleemidega pöörduda. Teate neile saate saata ka otse oma elektronteadete postkastist.

Kasutajatunnuse ja salasõnaga seotud probleemide korral helistage TÜ arvutiabi telefonile 737 5500 (tööpäeviti 8-17) või saatke neile kirjalik teade. Enne pöördumist võite tutvuda ka arvutiabi juhenditega, võib-olla leiate abi juba sealt.

Abi küsimisel on alati väga oluline võimalikult täpselt tekkinud probleemi kirjeldada. E-kirja teel abi küsimisel võite kasutada probleemi kirjeldamiseks ka ekraanipilti.

UUDISED


ÕISis on 28. veebruarini avatud stipendiumite avalduste esitamine.   2018/2019 kevadsemestril esitatakse ÕISis avaldused järgmiste stipendiumite taotlemiseks: Tulemusstipendium Erialastipendium - üks ühine avaldus IT-Akadeemia ja Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt rahastatava erialastipendiumi taotlemiseks Erialastipendium (õpetajakoolitus) Erialastipendium (informaatikaõpetaja)   Lugege tulemusstipendiumi kohta täpsemalt õppijate kodulehelt http://www.ut.…

Vaata ka vanemaid uudiseid

  • No labels