Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Isik kaotab õiguse ÕISi sisse logida ülikooliga suhte lõppemise kuupäevast (töösuhte, külalise, õppeülesande täitja suhte, õppe lõpukuupäevast vms). Kui teil on olnud varasemast ajast Tartu Ülikooli arvutivõrgu kasutajakonto, saate te seda pärast uue suhte tekkimist muutmata kujul edasi kasutada.

Näiteks kaotab üliõpilane õigused ÕISi kasutamiseks seoses bakalaureuseõppe lõpetamisega. Magistrantuuris õppimist jätkates taastuvad isiku õigused olemasoleva kasutajatunnuse ja salasõnaga sisselogimiseks uue suhte tekkimise kuupäevast (vastuvõetud üliõpilaskandidaadid immatrikuleeritakse õppeaasta alguskuupäeva seisuga). Eksternina  õppima asudes taastuvad õigused kuupäevast, mille seisuga isik eksternina sooritajaks määratakse.

You lose the right to log in to the SIS when your relationship with the university expires (end date of work relationship, status of a guest, adjunct instructor, end date of study, etc). If you have a user account of the University of Tartu computer network from an earlier time, you can use it again in an unchanged form after a new relationship has been created.

For example, students lose the rights to use the SIS with the end of bachelor’s studies. When they continue master’s studies, their rights to log in with the existing username and password are restored from the beginning date of the new relationship (student candidates are matriculated on the first day of the academic year). When studying as an external student, the rights are restored on the date when the person is given the status of an external student.


 SEOTUD TEEMAD

Akadeemiline kalender