Skip to end of metadata
Go to start of metadata

TÜ parooli vahetamise keskkond on https://passwd.ut.ee


ÕIS 2 kasutajad (õppijad) leiavad viite parooli vahetamise keskkonda oma Profiili vaatest vahelehelt Konto sätted.


ÕIS 1 kasutajad (töötajad):

Ununenud parooli korral on võimalik ID-kaardiga, Mobiil-IDga või SmartIDga ÕISi logida ja sealt endale uus parool luua.

Parooli lähtestamiseks ÕIS 1 keskkonnas tuleb peale sisselogimist valida: Isikuandmed -> Konto -> Parooli lähtestamine: Genereeri...

Avanenud aknas on Genereeri nupu abil võimalik ununenud parool uue ja teadaoleva vastu välja vahetada.


Ülikooli arvutivõrgu keskse kasutajatunnuse ja salasõna unustamise korral saatke teade arvutiabile või helistage arvutiabi telefonil  737 5500 (tööpäeviti 8-17).

The environment for changing UT passwords is https://passwd.ut.ee


SIS 2 users (learners) find a link to the password changing environment in their Profile view from the tab Account settings.


SIS 1 users (employees):

If you have forgotten your password, you can log in to the SIS with the ID-card, Mobile-ID or SmartID , and create a new password.

To reset the password in the SIS 1 environment, select after logging in: Personal data -> Account -> Resetting of password: Generate...

In the window that opens, use the Generate button to replace the forgotten password with a new one.


If you have forgotten the central username and password of the university computer network, send a  message to the IT helpdesk or call  737 5500 (8–17 on working days).