ÕISi info ja abi keskkonna eesmärk on pakkuda kõikidele ÕISi kasutajatele tuge ÕISi kasutamisel. Keskkond on üles ehitatud põhimõttel, et seda saaks aja jooksul pidevalt ja kiiresti täiendada ja pakkuda seega kõige värskemat ÕISi puudutavat infot.

Kõikidele ÕISi kasutajatele avaneb see keskkond ka ÕIS 2 töölaual ÕISi info ja abi nupule (vt joonis) vajutades.

Nupule vajutades avaneb ÕISi info ja abi õppijale esileht.

The aim of the SIS information and help environment is to provide support for all SIS users for using it. The environment is constructed on the principle that additions can be made continuously and quickly and, thus, provide the newest information on the SIS.

This environment opens on the SIS 2 dashboard by clicking the button SIS info and help (see Figure).

When clicking the button SIS information and help for student opens.


Lugege ka mõningaid näpunäited selle keskkonna kasutamiseks.

ÕISi info ja abi keskkonna kohta tagasiside andmiseks kasutage tagasiside vormi.


Read also some tips for using this environment.

To give feedback on the SIS information and help environment, use the feedback form.

  • No labels