Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Eksamile pääsemise keelamine

  • Eksamile pääsemise keelamisel tühistatakse õppija registreering eksamile (arvestusele) või korduseksamile või kui õppija pole veel eksamile (arvestusele) või korduseksamile registreerunud, ei teki tema õppetööle registreerumisel vormile linki, millega ta saaks eksamile vms registreeruda.
  • Keelu sisestamisel saadetakse õppijale automaatne teavitus selle kohta, et teda pole eksamile lubatud ja kaovad lingid eksamitele (arvestustele) ja korduseksamitele registreerumiseks. Vajadusel lugege sellest täpsemalt peatükist "Eksamile pääs on keelatud - õppijale - kuni 24.10.2019".
  • Eksamile pääsemise keelamiseks ja keelu eemaldamiseks vajutage ÕISi pealehel lingile Üliõpilaste registreerimine õppetööle ja otsige üles aine, mille eksamile pääsu soovite keelata. Kui aine leitud, siis vajutage veerus Märkused lingile Keela eksamile pääs (vt joonis).

  • Avaneb keelu märkimis vorm. Täitke sobiva õppija andmete real veerus Keela eksamile pääs (joonisel p 1) märkeruut ja vajutage Salvesta (joonisel p 2). Viimases veerus on näha, milline eksami (arvestuse) või korduseksami registreering keelu salvestamisel tühistatakse.

  • Pärast eksamile pääsemise keelamist saab õppija automaatse järgmise sisuga e-kirja ja elektroteate keelu märkija ülikooli e-posti aadressilt:

Teie registreerimine eksamile (ainekood) tühistati, sest Te pole täitnud eksamile pääsemise tingimusi. Täpsema info saamiseks pöörduge palun õppejõu poole.

Eksamile pääsemise keelu eemaldamine

Kui keeld eemaldada, siis saab õppija registreeruda tulevikus toimuvatele eksamitele (arvestustele) ja korduseksamitele.

  • Keelu eemaldamiseks liikuge samale vormil, millel keelu märkisite.
  • Tehke sobiva isiku nime juures märkeruut tühjaks ja vajutage nupule Salvesta.