Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kui real Veebipõhine õpe on rippmenüüst valitud Ei ole või Määramata, on ainekava lisamise või muutmise lehel väli Aine koduleht, kuhu saate soovi korral sisestada aine kodulehe aadressi (vt joonis).

Kui real Veebipõhine õpe on rippmenüüst valitud Osaliselt või Täielikult, on ainekava lisamise või muutmise lehel kohustuslik väli Veebipõhine õpikeskkond (vt joonis). Veebipõhise õpikeskkonna väli on vaikimisi täidetud veebiaadressiga http://moodle.ut.ee. Kui veebikeskkond ei ole Moodle, siis tuleb vaikimisi pakutava aadressi asemel sisestada soovitud veebiaadress.