Kõik isikud, kes lisatakse õppeaine versiooni andmetesse õppejõuna (vt joonis), saavad endale alates järgmisest ÕISi logimisest automaatselt õppejõu õigused. Enda ainete vaatamisest lugege peatükist "Minu loetavad ained".

Õppejõu õigustega saate teha enda ainete juures järgmisi toiminguid.

  • Muuta nende õppeaine versioonide andmeid, millesse te olete õppejõuna lisatud. Muutmiseks on õppeaine versiooni andmetes nupp Muuda ainekava põhiandmeid. Vajadusel lugege sellest täpsemalt peatükist "Õppeaine versiooni andmete muutmine".
  • Saate saata õppeaine versiooni andmetest ja teadete postkastist teie ainetesse registreerunutele kirju. Selleks on nupp Saada aine kuulajatele kiri õppeaine versiooni andmetes ning valik Otsi ainete kuulajate hulgast uue teate koostamisel teadete postkastis. Õppeaine versiooni andmetest kirja saatmise kohta lugege vajadusel täpsemalt peatükist "Aine kuulajatele teate saatmine".

Vastutava õppejõuna saate lisaks teha järgnevaid toiminguid.

  • Kui olete aine mingi õppevormi (päevaõpe, sessioonõpe või täiendusõpe) viimase kinnitatud versiooni vastutav õppejõud, saate luua ainele uue õppeaine versiooni. Selleks on aine üldandmetes nupp Tekita uus ainekava. Vajadusel lugege sellest täpsemalt peatükist "Uue õppeaine versiooni lisamine". Vastutav õppejõud saab õppeaine versiooni luua ja selle sisekasutusse viia. Kinnitamise õigust vastutaval õppejõul ei ole.
  • Kui olete viimase õppeaasta kinnitatud õppeaine versiooni vastutav õppejõud, saate muuta aine üldandmeid (aine nimetus eesti ja inglise keeles, lõpphindamine, üldeesmärgid, õpiväljundid, sisu lühikirjeldus, kohustuslikud eeldusained), selleks on aine üldandmetes nupp Muuda. Vajadusel lugege sellest täpsemalt peatükist "Aine üldandmed".