Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Kõik isikud, kes lisatakse ainekavasse õppejõuna (vt joonis), saavad endale alates järgmisest ÕISi logimisest automaatselt õppejõu õigused. Enda ainete vaatamisest lugege peatükist "Minu loetavad ained".

Õppejõu õigustega saate teha enda ainete juures järgmisi toiminguid.

  • Muuta nende ainekavade andmeid, millesse te olete õppejõuna lisatud. Muutmiseks on ainekavas nupp Muuda ainekava põhiandmeid. Vajadusel lugege sellest täpsemalt peatükist "Ainekava muutmine".
  • Hallata nende ainete õppematerjale, mille mõnda ainekavasse te olete õppejõuna lisatud. Selleks on aine üldandmetes ja ainekavas link Õppematerjalide haldamine. Vajadusel lugege sellest täpsemalt peatükist "Õppematerjalide haldamine".
  • Saate saata ainekavast ja elektronteadete postkastist teie ainetele registreerunutele kirju. Selleks on nupp Saada aine kuulajatele kiri ainekavas ning valik Otsi ainete kuulajate hulgast uue teate koostamisel elektronteadete postkastis. Ainekavast kirja saatmise kohta lugege vajadusel täpsemalt peatükist "Aine kuulajatele teate saatmine".

Vastutava õppejõuna saate lisaks teha järgnevaid toiminguid.

  • Kui olete aine mingi õppevormi (päevane õpe, avatud ülikooli õpe või täiendusõpe) viimase kinnitatud ainekava vastutav õppejõud, saate luua ainele uue ainekava. Selleks on aine üldandmetes nupp Tekita uus ainekava. Vajadusel lugege sellest täpsemalt peatükist "Uue ainekava lisamine". Vastutav õppejõud saab ainekava luua ja selle sisekasutusse viia. Kinnitamise õigust vastutaval õppejõul ei ole.
  • Kui olete viimase õppeaasta kinnitatud ainekava vastutav õppejõud, saate muuta aine üldandmeid (aine nimetus eesti ja inglise keeles, lõpphindamine, üldeesmärgid, õpiväljundid, sisu lühikirjeldus, kohustuslikud eeldusained), selleks on aine üldandmetes nupp Muuda. Vajadusel lugege sellest täpsemalt peatükist "Aine üldandmed".