Skip to end of metadata
Go to start of metadata


"Akadeemilise töötaja aastaaruande täitmise kord" on kehtetu alates 01.01.2015. Aruannet täitma ei pea, aruandluskeskkonda ei arendata, keskkonnal puudub seos uue ETISega.

 

Akadeemilise töötaja aruandest saab teha väljatrüki pärast selle kinnitamist aruande täitja poolt.

Väljatrüki saamiseks tuleb vajutada nupule Vaata aruannet (vt joonis).

Nupule vajutamise järel genereeritakse HTML formaadis aruanne, mille saab:

  • salvestada endale arvutisse
  • printida paberile (File --> Print Preview valikuga saab enne prontimist printimise seadeid muuta)
  • printida PDF failiks (eeldab PDF-printeri, nt PDFCreator, valiku olemasolu)
  • osaliselt või täielikult kopeerida ja kleepida Excelisse (Paste Special --> As: Text)