Skip to end of metadata
Go to start of metadata


"Akadeemilise töötaja aastaaruande täitmise kord" on kehtetu alates 01.01.2015. Aruannet täitma ei pea, aruandluskeskkonda ei arendata, keskkonnal puudub seos uue ETISega.

 

Aruande punkti 5.1.1. Koolitused Tartu Ülikoolis alla kuvatakse need täiendusõppeprogrammid, mis õppejõud on TÜs läbinud ja saanud nende eest ÕISi kaudu väljastatud tunnistuse (dokumendi liigid: Tunnistus täiendusõppeprogrammil osalejale või Tunnistus täiendusõppeprogrammil osalejale (ingliskeelne)).

Vajadusel saate tunnistuse olemasolu kontrollida vajutades ÕISi pealehel lingile Isikuandmed ja avanenud üldandmete vormi ülaservas lingile Dokumendid (vt joonis).

Avaneb teie kui õppija dokumentide vaatamise vorm (vt joonis), millel näete kõiki teie kui õppija õppetööga seotud dokumente, sh täiendusõppeprogrammi läbimise eest antud tunnistusi. Dokumendi avamiseks vajutage veerus Dokumendi nr dokumendi lingile.

Kui teile ei ole täiendusõppeprogrammi tunnistust väljastatud, tuleb pöörduda vastava täiendusõpet korraldava üksuse poole ja seda sealt küsida.