Skip to end of metadata
Go to start of metadata


"Akadeemilise töötaja aastaaruande täitmise kord" on kehtetu alates 01.01.2015. Aruannet täitma ei pea, aruandluskeskkonda ei arendata, keskkonnal puudub seos uue ETISega.

 

  • Aruande punkti 3.5.3. Täiendusõppeprogrammi juhtimine alla kuvatakse nende ÕISis olevate ainetest koosnevate ja teemadest koosnevate täiendusõppeprogrammide andmed, mille toimumisaeg jääb aruande perioodi ning mille toimumise andmetesse väljale Programmijuht on aruande täitja lisatud. Vajadusel lugege programmijuhi lisamisest peatükist "Programmijuhi lisamine".
  • Kui andmetes on ebatäpsusi, tuleb parandada algandmed. Paranduste tegemiseks pöörduge oma üksuse vastavate eriõigustega õppekorraldusega tegelevate töötajate poole.

Veergu Osalejaid kuvatakse isikute arv, kes on määratud vastava toimumise õppijateks korraldustega määramine täiendusõppeprogrammil õppijaks. Nende hulgast on maha arvatud need, kelle kohta on vormistatud korraldus täiendusõppija õppekoha tühistamine.