"Akadeemilise töötaja aastaaruande täitmise kord" on kehtetu alates 01.01.2015. Aruannet täitma ei pea, aruandluskeskkonda ei arendata, keskkonnal puudub seos uue ETISega.

 

  • Aruande punkti 3.3.1. Juhendamine Tartu Ülikooli alla kuvatakse need TÜ õppijate juhendamised, mis on sisestatud ÕISis õppijate õppekohtade andmetes väljale Juhendajad. Õppejõuna näete samu juhendamisi, kui vajutate ÕISi pealehel lingile Minu juhendamised.
  • Juhendamiste andmed sisestatakse ÕISi vastavate eriõigustega valdkonna õppekorraldusega tegeleva töötaja poolt. Vajadusel saab selleks juhiseid peatükist "Juhendajate andmete sisestamine".
  • Kui andmetes on ebatäpsusi, tuleb parandada algandmed. Paranduste tegemiseks pöörduge oma üksuse vastavate eriõigustega õppekorraldusega tegelevate töötajate poole.

Järgmises tabelis on esitatud ülevaade sellest, millised andmed kuvatakse punkti 3.3.1. Juhendamine Tartu Ülikooli veergudesse.

VEERU PEALKIRI

VEERGU ANDMETE KUVAMISE PÕHIMÕTE

Õppekava

Õppekava, mille järgi juhendatav õpib.

Juhendatav

Juhendatava nimi.

Juhendaja liik

Juhendamise liik, mis on märgitud juhendatava õppekoha juures. Võimalikud valikud: põhijuhendaja, kaasjuhendaja.

Õppeaste

Õppeaste, millel juhendatav õpib.

Olek

Juhendatava olek: info selle kohta, mitme aasta õppija on, kas isik on eksmatrikuleeritud, ekstern vms.

Algus

Juhendamise alguskuupäev.

Lõpp

Juhendamise lõpukuupäev.