Skip to end of metadata
Go to start of metadata


"Akadeemilise töötaja aastaaruande täitmise kord" on kehtetu alates 01.01.2015. Aruannet täitma ei pea, aruandluskeskkonda ei arendata, keskkonnal puudub seos uue ETISega.

 

  • Aruande punkti 3.2.1. Täiendusõppeprogrammid all näidatakse neid aruande täitjaga seotud täiendusõppeprogramme, mille andmed on sisestatud ÕISi täiendusõppeprogrammide moodulisse. Kui andmetes on ebatäpsusi, tuleb parandada algandmed.
  • Paranduste tegemiseks pöörduge oma üksuse vastavate eriõigustega õppekorraldusega tegelevate töötajate poole.

Aruandesse punkti 3.2.1. all näidatakse kõigi teemadest koosnevate täiendusõppeprogrammide andmeid, mille kinnitatud toimumise aeg jääb aruande täitmise perioodi ning mille toimumise andmetesse on aruande täitja õppejõuna lisatud.

Järgmises tabelis on esitatud ülevaade sellest, millised andmed kuvatakse punkti 3.2.1. Täiendusõppeprogrammid veergudesse, kui eelnevad nõuded on täidetud.

VEERU PEALKIRI

VEERGU ANDMETE KUVAMISE PÕHIMÕTE

Maht (tundi)

Kuvatakse programmi üldandmetest väljalt Maht tundides. Vt ka ptk "Programmi kogumahu sisestamine".

Toimumine

Toimumise algus- ja lõpukuupäev toimumise andmetes. Vt ka ptk "Toimumise aja sisestamine".

Tunde

Kui toimumise andmetes on üks õppejõud, kuvatakse välja sisu programmi üldandmetest väljalt Maht tundides. Aruandes, selles veerus oleva lingi Muuda abil on võimalik seda arvu muuta. Kui toimumise andmetes on mitu õppejõudu, mahtu ei kuvata ja aruande täitja saab lingi Muuda abil ise sisestada mitu tundi ta toimumisega tegeles. Vt ka ptk "Õppejõu lisamine programmi toimumise andmetesse".

Veebipõhine

Kuvatakse täiendusõppeprogrammi toimumise andmetest väljalt Õpetamisviis. Toimumise andmetes on võimalikud valikud: auditoorne õpe, täielikult veebipõhine õpe ja osaliselt veebipõhine õpe. Aruandesse kuvatakse vastavalt: ei ole, täielikult, osaliselt. Vt ka ptk "Õppetöö vormi määramine".

Kontr. vorm

Kuvatakse täiendusõppeprogrammi üldandmetest väljalt Kontrollivorm. Vt ka ptk "Õpiväljundite saavutamise hindamise viisi määramine".

Sooritanuid

Andmed kuvatakse toimumisele vormistatud täiendusõppeprogrammi protokollidest kõikidele toimumise andmetesse lisatud õppejõududele. Kajastatakse positiivse (A-E ja arvestatud) ja negatiivse tulemuse (F ja mittearvestatud) saanud isikute arvu. Tulemuse mitteilmunud saanud jäävad arvestusest välja.

Struktuur

Programmi omaniku üksuse kood. Vt ka ptk "Programmi kood".