Skip to end of metadata
Go to start of metadata

"Akadeemilise töötaja aastaaruande täitmise kord" on kehtetu alates 01.01.2015. Aruannet täitma ei pea, aruandluskeskkonda ei arendata, keskkonnal puudub seos uue ETISega.

  • Käesolevas peatükis on selgitatud TÜ õppeinfosüsteemis (ÕIS) olevate andmete kuvamise põhimõtteid aruande vastavate alajaotuste alla. ETISest võetavata andmete ja ülejäänud väljade täitmist siin ei käsitleta.
  • Juhendid avanevad ka, kui vajutada aruande keskkonnas vastava aruande punkti juures ?-märgile (vt joonis).