"Akadeemilise töötaja aastaaruande täitmise kord" on kehtetu alates 01.01.2015. Aruannet täitma ei pea, aruandluskeskkonda ei arendata, keskkonnal puudub seos uue ETISega.

  • Käesolevas peatükis on selgitatud TÜ õppeinfosüsteemis (ÕIS) olevate andmete kuvamise põhimõtteid aruande vastavate alajaotuste alla. ETISest võetavata andmete ja ülejäänud väljade täitmist siin ei käsitleta.
  • Juhendid avanevad ka, kui vajutada aruande keskkonnas vastava aruande punkti juures ?-märgile (vt joonis).