Pane tähele!

Alates 2023. aasta 20. veebruarist kasutavad kõik õppejõud oma tööks ÕIS2. Vaata olemasolevate ja lisanduvate funktsioonide loetelu.

 ÕIS2 kasutamisel on sulle abiks ka ÕISi kasutajatugi (portaal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Attention!

From 20 February 2023, all teaching staff will use SIS2. Have a look at the overview of all the functions created for teaching staff member.  

You can also get advice on using SIS2 from SIS user support (request portal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Õppekava üldandmed sisaldavad õppekava kirjeldavat informatsiooni ning üldjuhul seda igal õppeaastal ei muudeta. Õppekavale vormistatakse igaks õppeaastaks, mil toimub õppekavale vastuvõtt, õppekava versioon.The general data of the curriculum contain information describing the curriculum and, as a rule, it is not changed every academic year. A curriculum version is prepared for the curriculum for each academic year when admission to the curriculum takes place.