Pane tähele!

Alates 2023. aasta 20. veebruarist kasutavad kõik õppejõud oma tööks ÕIS2. Vaata olemasolevate ja lisanduvate funktsioonide loetelu.

 ÕIS2 kasutamisel on sulle abiks ka ÕISi kasutajatugi (portaal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Attention!

From 20 February 2023, all teaching staff will use SIS2. Have a look at the overview of all the functions created for teaching staff member.  

You can also get advice on using SIS2 from SIS user support (request portal https://it.ut.ee/ois.tugi@ut.ee, 737 6615).

Õppejõu töölaua kuvamiseks valige õppejõu roll.


Õppejõu töölaual on õppejõu tööks vajalike funktsionaalsusteni viivad vidinad.To display the lecturer's dashboard, select the lecturer's role.


The lecturer's dashboard contains widgets that lead to the functionalities required for the lecturer's activities. 
  • No labels