Page tree

Tartu Ülikooli IT viki

Siit juhendist leiad juhised kuidas Moodle'is digikoristada.

Vanade kursuste kustutamine

Moodle’is on hulgaliselt kursusi, mis on vananenud ja mida enam ei soovita kasutada. Kursusi saavad Moodle’ist kustutada vaid Moodle’i administraatorid. Kustutatud kursust ei saa hiljem enam taastada.

Palun andke teada kursustest, mida soovite lasta kustutada, aadressil eope@ut.ee, edastades kustutamisele mineva kursuse kohta alljärgnevad andmed:

  • Kursuse pealkiri (sh ainekood, kui see olemas on)
  • Kursuse avalehe aadress (täpne URL)
  • Lühike selgitus, miks on soov kursust kustutada

Kursuste tühjendamine vanadest õpperühmadest

Moodle’is on kursusi, mis on viimati rohkem kui kaks aastat tagasi kasutuses olnud, kuid millel on ikka veel sees viimane õppijate rühm. Palun vaadake kõik oma Moodle’i kursused üle ning tühjendage kursus. Kursuse tühjendamise juhend: Sisu@UT juhend: Kursuse lõpetamine Moodle'is.

  • No labels

This page has no comments.