Millal kasutada Teams-i?

Kui teil on dokument ODFB-s (One Drive for Business), mida soovite, et teised näeksid või muudaksid, või soovite mõne kolleegiga vabalt mõelda, siis on aeg asjad üle viia Teamsi.

Microsoft Teami eesmärk on anda head suhtlust ja koostööd. Parim on Teamsi kasutada siis, kui soovite kolleegidega reaalajas töötada. Nii saate dokumentidega koos töötada ja ideede kaudu vestelda, suurendades samal ajal tõhusust ja tootlikkust. Teamsiga saate koos kolleegidega rääkida oma kõige olulisematest projektidest ja ühendada jõud, olenemata sellest, kas viibite samas ruumis või poolel teel maailmas.

See on teie sisering, nii et jagatavaid dokumente tuleks hoida teie meeskonnas. Kui soovite oma projekti ülejäänud organisatsiooniga jagada, on aeg see viia mõne muu tööriista juurde.

When to use Teams?

When you have a document in ODFB (One Drive for Business) that you’d like others to see or edit, or you’d like to freely brainstorm with a few of your colleagues, that is when it is time to move things over to Teams.

Microsoft Teams is all about enhancing communication and collaboration. It is best to use Teams when you’d like to work with your colleagues in real time. This way, you can work on documents together and chat through ideas as you go, boosting efficiency and productivity along the way. With Teams, you and your coworkers can talk about your most important projects and join forces whether you’re in the same room or halfway across the world.

This is your Inner Circle, so the documents you are sharing should be kept within your team. If you’d like to share your project with the rest of the organization, then it is time to take it to another tool.

Millal kasutada OneDrive-i?

OneDrive for Business on Microsofti pilveteenus, mis ühendab kasutajad kõigi nende failidega. See on teie enda veebipõhine tööruum, kuhu saate salvestada kõik isiklikud äridokumendid. Iga kasutaja saab 1 TB salvestusruumi - mis on piisavalt ruumi dokumentide ja muude tavapäraste ärifailide jaoks.

Kuigi ODFB lubab kaasautoreid ja versioone koostada, on oluline meeles pidada, et peamiselt kasutatakse ODFB dokumente isiklikes stsenaariumides või piiratud arvuga. Kui valmistate ette dokumenti, mis pole veel meeskonnaga jagamiseks valmis, salvestage see hiljem ODFB-ga. Kuid kui peate lisama kasutajaid või kasutama projekti jagamist, tuleb delikaatse või isikliku teabe juhusliku lekitamise vältimiseks dokumendid teisaldada kas Teami või SharePointi.

Teine ODFB suurepärane omadus on see, et saate vajadusel töötada võrguühenduseta.

When to use OneDrive?

OneDrive for Business is a Microsoft cloud service that connects users to all of their files. It is your own web-based workspace where you can store any and all personal business documents. Each user receives 1 TB of storage - which is plenty of room for documents and other typical business files.

While ODFB does allow for co-authoring and versioning, it is important to remember to mainly use ODFB documents in personal scenarios or with a limited few. If you’re preparing a document that isn’t quite yet ready to be shared with the team, save it for later with ODFB. But if you need to bring in more users or use project sharing, the documents must be moved to either Teams or SharePoint to avoid accidentally leaking sensitive or personal information.

Another great feature of ODFB is that you can work offline, if needed.

Millal kasutada Sharepoint-i?

Suuremate gruppidega, näiteks tervete osakondade või isegi kogu organisatsiooniga, dokumentide jagamiseks on kõige parem kasutada SharePointi. SharePoint on koostöö- ja dokumendihalduse platvorm Microsoft 365-s, mis paneb suurt rõhku funktsionaalsusele, muutes selle ideaalseks valikuks teabe jagamiseks suure hulga kasutajatega.

SharePoint on parim võimalus ettevõtte uute põhimõtete väljatöötamiseks, oluliste personaliuuenduste postitamiseks ja töötajate teavitamiseks eelseisvatest meeskonnakoolitustest. See on suurepärane koht seda tüüpi dokumentide hoidmiseks ka teie organisatsiooni edaspidiseks kasutamiseks. Nii teavad kõik, kust otsida ettevõtte varasemat ja tulevast teavet.

When to use Sharepoint?

For sharing documents with larger groups, such as whole departments or even your entire organization, it is best to use SharePoint. SharePoint is a collaboration and document management platform within Microsoft 365 that places a large emphasis on functionality, making it the ideal choice for sharing information with large numbers of users.

SharePoint is the best option for rolling out new company policies, posting important HR updates, and notifying employees of upcoming team trainings. It is a great place to store these types of documents for your organization’s future reference, as well. This way, everyone knows where to look for past and future company information.

  • No labels