Kui teil on aktiivne õppekoht, kuvatakse teile õppeaine versiooni Registreerumise info plokki nupud õppeaine versiooni planeerijasse lisamiseks ja planeerija vaatamiseks.

  • Nupud kuvatakse ainult hetkel kehtiva ja järgmise semestri õppeaine versiooni andmetesse.
  • Nupud kuvatakse ainult siis, kui õppeaine versioon on registreerimiseks avatud.

Õppeaine versiooni lisamiseks planeerijasse vajutage nupule Lisa planeerijasse (vt joonis).

Planeerija vaatamiseks vajutage nupule Planeerija.

Kui õppeaine versiooni lisamine planeerijasse õnnestus, näidatakse teadet Õppeaine lisati planeerijasse (vt joonis).

Kui õppeaine versiooni lisamine planeerijasse ei ole võimalik (näiteks registreerimispiirangute tõttu), näidatakse teadet ebaõnnestumise põhjuse kohta (vt joonis).


SEOTUD TEEMAD

If you have an active student place, the buttons to add the syllabus to planner and view the planner will be shown in the syllabus Registration info block.

  • The buttons are displayed only in the current and next semester syllabus.
  • The buttons are displayed only if the syllabus is open for registration.

To add a syllabus to the planner, click Add to planner (see figure).

To view planner, click Planner.

If the syllabus was successfully added to the planner, the message Course was added to planner is displayed (see figure).

If it is not possible to add the syllabus to the planner (for example due to restrictions on registration), a message on the reason for failure will be displayed (see figure).


RELATED TOPICS