Kui soovid teha kokkulepet ennetähtaegseks lepingu lõpetamiseks, siis registreeri vastusdokument: KÄS/TVL muudatus. Kokkulepet ja lepingu muudatust koostatakse sama vormi pealt.

Lepingu muudatuse/ kokkulepe ennetähtaegseks lepingu lõpetamiseks üldandmed tuuakse lepingult üle. Pealkiri on vaikimisi "Lepingu muudatus". 

  1. Vali lepingu lõpetamise tingimused.
  2. Kui valid "lepingu lõpetamisel makstakse lepingupartnerile osutatud teenuse eest", siis kuvatakse:

a) Füüsilise isiku puhul

b) Juriidilise isiku puhul

Failid (lepingu ennetähtaegse lõpetamise kokkuleppe failid ja lisadokumendid)

Kui kõik andmed on sisestatud, siis salvesta kanne. Kande salvestamisega ei käivitu suunamisring. Pärast salvestamist saad luua lepingu muudatuse (ehk kokkuleppe ennetähtaegselt lepingu lõpetamiseks) faili ja kontrollida kokkuleppe andmeid failis ja vajadusel teha muudatusi ning uuesti salvestada ja faili luua.

"Kokkulepe lepingu ennetähtaegseks lõpetamiseks" ja "Lepingu muudatus" luuakse sama malli peale ehk lepingu muudatuse malli peale. 

NB! Kui "Loo fail ja digikonteiner" nuppu ei leia, siis kontrolli, kas sul on detailne vaade valitud Lihtvaade/ detailne vaade. "Loo fail ja digikonteiner" nuppu kuvab ainult detailses vaates. 

Suunamisringile (menetlusringile) saatmine

Kui lepingu fail on loodud:

a) digitaalse allkirjastamise puhul digikonteiner väljale "Allkirjastatud lepingu muudatuse fail(id)"

b) paberil allkirjastamise puhul fail väljale "Lepingu muudatuse kavand"

siis klõpsa nupul "Käivita automaatne suunamisring". Nii käivitub automaatne suunamisring (sh jagamine lepingupartnerile). Kui oled ise lepingu koostaja ja ülikoolipoolne vastutav täitja, siis saad klõpsata nupul "Kinnita ja käivita automaatne suunamisring". Nii saad ära anda endapoolse kinnituse ja leping liigub teisetele menetlejatele kinnitamiseks ja allkirjastamiseks.

Automaatne suunamisring on lepingu muudatusel sh kokkuleppel samasugune nagu lepingul. Kui soovid vaadata, milline suunamisring käivitub, siis vaata:

a) füüsilise isikuga käsunduslepingu suunamisring või töövõtulepingu suunamisring (need on samasugused)

b) juriidilise isikuga käsunduslepingu suunamisring või töövõtlepingu suunamisring (need on samasugused)

Lepingu muudatuse sh kokkuleppe staatused

  • Kavand - vaikimisi on staatus kavand (kuni osapoolte allkirjastamiseni). Kui "kehtiv" staatuses lepingu muudatus lükatakse rahandusosakonna poolt tagasi (võimalik, kui lepingu muudatus on füüsilise isikuga), siis muutub staatus samuti "kavandiks".
  • Kehtiv - muutub automaatselt, kui lepingu muudatus on mõlemapoolselt allkirjastatud.
  • Tühistatud - tuleb määrata manuaalselt.
  • Lõppenud - muutub automaatselt, kui kehtib kuni kuupäev on möödas. Kui lepingule on tehtud lepingu muudatus, siis kontrollib, kui on lepingut pikendatud, siis muutub staatus "lõppenud" lepingu muudatusel märgitud kuupäeva järgi.  • No labels