Õppekoha Üldandmed plokki kuvatakse:

 • Õppekava nimetus - näidatakse ainult tasemeõppe ja residentuuri õppekohtadel
 • Õppekava versiooni tähis - näidatakse ainult tasemeõppe ja residentuuri õppekohtadel
 • Õppeaste - näidatakse ainult tasemeõppe ja residentuuri õppekohtadel, (nt rakenduskõrgharidusõpe, bakalaureuseõpe, bintegreeritud bakalaureuse- ja magistriõpe, magistriõpe, doktoriõpe, residentuur)
 • Õppuri liik - näidatakse ainult tasemeõppe ja residentuuri õppekohtadel (nt üliõpilane, välisüliõpilane, ekstern, külalisüliõpilane, väliskülalisüliõpilane, arst-resident jne)
 • Õppevorm - päevaõpe või sessioonõpe
 • Õppekoormus - täiskoormus või osakoormus
 • Finantseerimise liik - tasuta, tasuline vms
 • Õppekava täitmise % - näidatakse ainult tasemeõppe ja residentuuri õppekohtadel

The General information block of the study place is displayed:

 • Curriculum title - shown only at degree studies and residency student places
 • Curriculum version - shown only at degree studies and residency student places
 • Level of study - shown only at degree studies and residency student places (professional higher education studies, bachelor's studies, integrated bachelor's and master's studies, master's studies, doctoral studies, residency)
 • Learner type - shown only at degree studies and residency student places (Student, International student, International visiting student, Continuing education learner, External student etc.)
 • Study form - regular studies or block mode study
 • Workload - full-time or part time
 • Form of financing - non fee-paying, fee-paying etc.
 • Curriculum's completion percentage - shown only at degree studies and residency student places