Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Include Page
ois:_Värvid - Õppija juhendid
ois:_Värvid - Õppija juhendid

Include Page
ois:_ÕIS2 Profiil
ois:_ÕIS2 Profiil


Children Display
depth3

Info

Profiili andmete nägemiseks peate ÕISi sisse logima.

Oma profiili andmete vaatamiseks vajutage ÕISi paremal ülemises nurgas oma nimele (joonisel p 1) ja seejärel valige Profiil (joonisel p 2).

Image Removed

Kuvatakse leht, mille pealkirjas on teie nimi ja matriklinumber (kui olete õppiud Tartu Ülikoolis) (joonisel p 1) ning nupud erinevatele profiili andmete lehtedele liikumiseks (joonisel p 2).

Image Removed

Vaikimisi näidatakse Üldandmeid.

Teistel profiili vahelehtedel saate lisaks tutvuda oma:

Info

To view your profile, you have to be logged in to SIS.

To view the details of your profile, click on your name in the upper right corner of the SIS (Figure p 1) and then select Profile (Figure p 2).

Image Removed

A page with your name and study book number (if you have studied at the University of Tartu) (Figure 1) and buttons for navigating to different profile data pages (Figure 2) will be displayed.

Image Removed

By default, General information will be displayed.

In other the profile tabs, you can also view your:

  • Study information
  • Work information
  • Documents
  • Account settings