Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.


Info

Siia lehele kogume parimad nipid ja nõuanded kaugtöö ja -õppe tegemiseks (ülikooli vaatenurgast)


Note

Kui Sul on vahvaid kogemusi ja muid näpunäiteid, saada need Erkki Leegole Teamsi vahendusel või aadressile erkki.leego@ut.ee!


Note

Vaata lisaks:


Warning

2020-03-20 10:25 See artikkel on väljatöötamisel.


Table of ContentsTeemaParimad nipid ja nõuandedLisamaterjal
1

Kaugtöökontori ruum ja seadmed

 • Ruum
  • Valgus peaks paistma eestpoolt, mitte selja tagant (nt ole näoga akna poole)
  • Mida rohkem on ruumis mööblit, seda väiksem on kaja
 • Kvaliteetsed video- ja audioseadmed
  • Kõrvaklapid koos mikrofoniga on hea vahend, kui Sa ei soovi ümbritsevaid segada
  • Välise audioseadme puhul on mõistlik kasutada seadet, mis suudab mikrofoni ja kõlari koostööd juhtida, nt Jabra Speak Series

2

Kiirvestlused ja infovahetus

 • Püüa kasutada nii vähe erinevaid lahendusi kui võimalik, muidu on hiljem raske meenutada, millises kanalis millest juttu oli
 • Ülikoolipere eelistatud lahendus on Teams, kuna kõik ülikoolipere 17 000+ liiget on selle rakenduse aadressraamatus ja ühenduse võtmine väga lihtne

3

Videokoosolekute pidamine

 • Vt. lisaks Videokonverentsi ja - portaali tarkvarade ülevaade
 • Videokoosolekute tarkvara peab võimaldama:
  • lihtsat osalejate kaasamist (viide koosolekule)
  • lisaks rakenduse eritarkvarale ka veebiliidese ja nutiseadme rakendust
  • koosoleku juhtimise töövahendeid (osalejate vaigistamine, sõna andmise juhtimine)
  • ekraani ja dokumentide jagamist
  • hea kui on joonistamise töölaud (whiteboard)
 • Online koosolekutel on hea võimalus "haarata" koosoleku käigus korraks juurde kolleege, kellele antud teemas teadmine või arvamus (füüsilisel koosolekul seda üldjuhul teha ei saa)
 • Teams-i eripärad
  • Teams-i puhul seatakse valmis nö. „ruum Internetis“, kuhu osalejad kõik ise sisenevad

   • Võivad siseneda kogu aeg, aga muul ajal ei ole tõenäolised teised osalejaid "kohale tulnud" 😀

  • Olemas on valge tahvel (whiteboard)
  • Kui koosolek on tehtud meeskonna kanalis, siis failid ja vestlused ja videosalvestused jäävad automaatselt meeskonna alasse kättesaadavaks
 • Zoom
  • Zoomi kasutab laialdaselt arvutiteaduse instituut ja neilt saab kogemust küsida (ati.comp@ut.ee)
  • Zoom võimaldab vahvat funktsionaalsust - Gallery view, kus korraga on näha kuni 49 osaleja ülekanded
   • Teamsi puhul näidataks

Zoom Gallery view:

Image Modified

4

Videkonverentside lahendused


5

Veebiseminarid

 • Ülikooli soovitus on BigBlueButton
  • Ühe kasutaja kommentaarid:

   • BBB's moodle integration is a huge!

   • Any TA registered on the course can initiate and host a session. 

   • All students are immediately logged in with their real names.

   • There is no other platform where setting things up is as easy...
 • MS Teams
  • Ülikooli poolt soovitatud meeskonnatöö lahendus, mis võimaldab edukalt läbi viia ka veebiseminare tudengitega
  • Eelis: kõik ülikoolipere 17000+ liiget omavad kasutuslitsentsi ja on rakenduse aadressraamatus lihtsasti gruppidesse kaastavad
 • Zoom
  • Arvutiteaduse instituut kasutab laialdaselt. 12.03.2020 soetasid 10-ruumiga paketi
  • Üks vahva eelis - võimaldab videkonverentsi ekraanil näidata kõigi (kuni 49) osalejate videopilte

6

Ekraanisalvestuse lahendused


7

E-õppe läbiviimise kogemuslood

Image Modified

Image Modified

8

Loengute salvestamine

 • Ülikooli toetatud ja soovitatud lahendus on Panopto
 • Tunnustatud videokonverentsi tarkvarad võimaldavad ülekande salvestamist

9

Materjalide hoidmine meeskonna jaoks kättesaadavas kohas

 • Ülikooliperele esmane materjalide hoidmise koht on Teamsi failide alaga seotud Sharepoint ja Onedrive
 • Õppeainete jaoks on kõige õigem koht vastavas e-kursuses Moodles

10

Valge tahvli (Whiteboard) kauglahendused

 • Teamsi videokonverentsi lahendus pakub valge tahvli ühistöö funktsiooni

11

Loengud ja õppematerjalid kättesaadavaks tegemine

 • Moodle ..
 • Panopto ..
  • Saab määratleda juurdepääsu õigusi - piiratud grupp ja avalik
  • Juurdepääsuks on vaja teada täpset salvestuse aadressi
 • BigBlueButton
  • Salvestatud sessioonid ilmuvad automaatselt mõne aja möödudes vastava BBB seminariruumi juurde.
  • Salvestiste nägemiseks ei pea olema Moodle'isse sisse logitud - neid näeb igaüks, kes teab vastavat veebiaadress
 • MS Teams
  • Juurdepääse saab seada isiku- või meeskonnapõhiselt või kogu organisatsioonile
 • MS Teams Live Event
  • Juurdepääsu saab seada
 • MS Stream
  • Juurdepääse saab seada isiku- või meeskonnapõhiselt või kogu organisatsioonile
  • Currently, events streamed through Microsoft Stream are only available to internally to viewers within your organization.

12

Isikute valimised esinduskogudesse ja positsioonidele

 • Ülikooli valimised:
  • dekaanid
  • üksuste nõukogud
  • üliõpilasedustus
 • Soovitame kasutada ülikooli lahendust valimised.ut.ee (Tivi) rakendust

13

Koosolekute juriidiliselt korrektsete otsuste vastuvõtmine

 • Hetkel veel soovitust ei ole

14

Nõukogude/seminaride korraldamise töökorraldus ja näpunäited

MS Teams

 • Kogu funktsionaalsust soovides on tungivalt soovitav tarkvara eelnevalt arvutisse installeerida, seadistada ja testida.
 • Ülikooliperele tasuta, osalisi saab meeskonda/koosolekule kutsuda ka väljastpoolt.
 • Korraga nähtav neli osalist (neli viimast, kes on rääkinud), maksimaalne osaliste arv 250.
 • Avalik hääletus Chat-i kaudu või kasutades Polly-t.
 • Konfidentsiaalne hääletus kasutades Polly-t Chat-is või valimised.ut.ee keskkonnas.
 • Meeskondi ja kanaleid luues saab kogu töökorralduse ja failide jagamise virtuaalseks tööks tagada. Koosolekud tekitatakse kalendrisse ja osaleda on lihtne.
 • Koosolekut on võimalik salvestada seal hulgas Chat-i.

Zoom

 • Kogu funktsionaalsust soovides on tungivalt soovitav tarkvara eelnevalt arvutisse installeerida, seadistada ja testida.
 • Tasuta Zoom on piiratud võimalustega.
 • Zoomi litsentsi omades või laenutades virtuaaltuba (lisada ruumikalender nt. ITO Zoom) lihtsalt kasutatav tarkvara. Lubab osalisi lisada väljastpoolt ülikooli.
 • Gallery view korraga nähtav 25 osalist erijuhul 49 (viimased, kes on rääkinud). Maksimaalne osaliste arv 100.
 • Avalik hääletus visuaalselt või Chat-is.
 • Konfidentsiaalne hääletus valimised.ut.ee keskkonnas.
 • Kuna litsentsiga koosolekute arv on piiratud peab iga kord ürituse registreerima vastavalt korraldustele (osakonna siseselt või teiste litsentse kasutades vastavas koosoleku kalendris) ja lingi edastama osalistele.
 • Koosolekuid on võimalik salvestada.