Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Dokumendi liik: vali vaba semestri avaldus
 • Asukoht: vaikimisi on asukohtaks asukohaks määratud 42-3.39
 • Töötaja: sisesta töötaja nimi, kes soovib vaba semestri avaldust esitada
 • Ametinimetus: kui töötajal on mitu töösuhet ülikoolis, siis kontrolli, kas vaikimis kuvatud ametinimetus on õige. 
 • Millisel õppeaastal soovib kasutada tööülesannetest vaba semestrit: vali õppeaasta
 • Millisel semestril: vali semester
 • Vabaks semestriks planeeritud tegevused: kopeeri/lisa planeeritud tegevused.
 • Kinnitaja(d), v.a finantsallika käsutajad: vaikimisi on täidetud tabelis rollid, kes avalduse kinnitama peavad, kui üksuse juht on töö vahetu korraldaja, siis eraldi töö vahetu korraldaja rida täita ei ole vaja.

...