• Lisa uus  - avaldus, esildis, sisedokument - vali sisedokument

 • Dokumendi liik: vali vaba semestri avaldus
 • Asukoht: vaikimisi on asukohaks määratud 2-9
 • Töötaja: sisesta töötaja nimi, kes soovib vaba semestri avaldust esitada
 • Ametinimetus: kui töötajal on mitu töösuhet ülikoolis, siis kontrolli, kas vaikimis kuvatud ametinimetus on õige. 
 • Millisel õppeaastal soovib kasutada tööülesannetest vaba semestrit: vali õppeaasta
 • Millisel semestril: vali semester
 • Vabaks semestriks planeeritud tegevused: kopeeri/lisa planeeritud tegevused.
 • Kinnitaja(d), v.a finantsallika käsutajad: vaikimisi on täidetud tabelis rollid, kes avalduse kinnitama peavad, kui üksuse juht on töö vahetu korraldaja, siis eraldi töö vahetu korraldaja rida täita ei ole vaja.

Tabelisse sisestatud andmete põhjal teeb süsteem automaatsed suunamised.

 • Nõukogu protokolli vormistaja: sisesta protokolli vormistaja nimi
 • Automaatne suunamisring

Automaatse suunamisringi käivitamiseks klõpsa "Salvesta ja käivita automaatne suunamisring". Süsteem teeb automaatsed suunamisülesanded kinnitajad tabelisse sisestatud töötajatele, protokolli vormistajale ja üksuse personaliarvestajale.


Sisuliste küsimustega pöördu:

Personalisosakond
 • No labels