Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

 • Asukoht: asukoht on vaikimisi määratud 4määratud 2-3.1 "Ametikirjeldus "Ametikirjeldused_PR"
 • Staatus: muutub automaatselt kehtivaks, kui tööandja volitatud esindaja on lisatud kinnitajad tabelisse ja ta on lisanud oma allkirja (personaliosakonna juhataja).
 • Pealkiri: AK "ametinimetus", näiteks AK sekretär
 • Jõustumise kuupäev: lisa kuupäev millal ametikirjeldusega seotud tööleping või töölepingu muudatus jõustub.
 • Töötaja: lisa töötaja (kelle ametikirjeldust sisestad) NB! Kui sisestad uue töötaja ametikirjeldust, siis kindlasti lisa e-post, sest süsteem ei saa talle muidu ametikirjeldust saata allkirjastamiseks.
 • Ametinimetus eesti keeles: sisesta ametinimetus
 • Ametinimetus inglise keeles: sisesta ametinimetus inglise keeles
 • Ametikohta liik: vali rippmenüüst sobiv ametikoha liik

...