Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Kui dokument on koostatud eraldi dokumendil ja allkirjastatud digitaalselt või paberil, siis siin on võimalik see lihtsalt ka registreerida.

 1. Asukoht: vali 4-3.3 "Töötajaga seonduv kiri".
 2. Märgi on privaatne.
 3. Dokumendi liik: vali koondamiste ja hoiatustega seotud esildised, teatised.
 4. Pealkiri: Dokumendi pealkirjas ei tohi kasutada töötaja nime
 5. Sisu: sisu kirjeldus
 6. Töötaja: sisesta töötaja kelle kohta dokument koostatakse.
 7. Täida vajalikud väljad
  1. Allkirjastamise viis: vali allkirjastamise viis
 8. Suunamised
  1. Kui esildise sisu on kantud sisu väljale ja dokumenti menetletakse kinnitamise teel
   1. Juhend sekretäridele:
    1. Suuna rolliga "Kinnitamiseks" struktuuriüksuse juhtile.
    2. Personaliosakonna sekretäride gruppi toimub automaatne suunamine.
   2. Juhend, kui oled sisestaja ja kinnitaja rollis:
    1. Suuna rolliga "Kinnitamiseks" iseendale (see on ajutine lahendus, veebruari keskpaigast alates saab nupuga "Salvesta ja kinnita" koheselt oma kinnituse anda ja endale eraldi suunamist tegema ei pea).
    2. Personaliosakonna sekretäride gruppi toimub automaatne suunamine.
  2. Kui esildis allkirjastatakse paberil:
    1. Skanni fail väljale "dokumendi faili(d)"
    2. Muuda staatus "kehtiv"
    3. Salvesta
    4. Personaliosakonna sekretäride gruppi toimub automaatne suunamine, kui staatus on valitud "kehtiv".
  3. Kui esildis allkirjastatakse digitaalselt:
    1. lae fail väljale "dokumendi faili(d)
    2. loo digiümbrik (juhend Digiümbriku loomine)
    3. Suuna allkirjastamiseks struktuuriüksuse juhile
    4. Personaliosakonna sekretäride gruppi toimub automaatne suunamine, kui ülesanne "Allkirjastamiseks" on tehtud.

...

Sisuliste küsimustega pöördu:

...

Children Display