Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Digitemplit võib Tartu ülikoolis kasutada samadel tingimustel mis kui nn tavapärast templit, millega paberdokumendile jäljend tehakse. 

Lubatud on hetkel tõendite ja õiendite digitembeldamine. Samuti digiallkirjastatud failide digitembeldamine. Tartu Ülikoolis digitembeldatakse digitunnistusi/digitõendeid. Digitembeldada saab ka digiallkirjastatava faili kandel, hiljem tuleb dokument registreerida õigesse asukohta.

Digitembeldada saab nii ühe kaupa ühekaupa kui ka massiliselt. Samuti on olemas võimalus digitembeldada ja kohe dokument e-postiga DHISist välja saata. 


Digitembelda

Digitembelda ja saada

Massiline digitembeldamine

Massiline digitembeldamine ja saatmine