Page tree

Tartu Ülikooli IT viki

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

Siit juhendist leiad näpunäited Microsoft Planneri kasutamise kohta.

HTML Wrap
classbutton button1

(info) In English


Näpunäited


Expand
titleTööde haldamiseks isiklikus vaates sobib kõige paremini funktsioon „My tasks“

Kui sul on palju töid erinevates projektides (töölaudadel), siis on kõige parem neid hallata My tasks vaates, kuhu koonduvad Sulle määratud tööd kõikidest projektidest.


Expand
titleTöölaua vaate saab seada nimekirjade-, statistika- või kalendripõhiseks
 • Töölaua vaikimisi vaade on Board.
 • Töölauavaate valikud:
  • Board - tööd on tööde nimekirjades.
  • Charts - tööde statistika.
  • Schedule - tööd kalendrivaates.


Expand
titleTööde ülevaade on lihtsasti grupeeritav prioriteedi, vastutaja, tähtaja jne. järgi
 • Kui tööde tahvlil on palju töid, siis aitab selgust ja ülevaatlikkust luua grupeerimine huvipakkuva kategooria järgi.
 • Grupeerimise kategooriad:
  • Tööde nimekirjad (Bucket).
  • Vastutaja (Assigned to)
  • Edenemine (Progress)..
  • Tähtaeg (Due date).
  • Sildid (Labels).
  • Prioriteet (Priority).


Expand
titleTöid on võimalik koondada tööde nimekirjadesse (Bucket)
 • Töödenimekirja järgi on võimalik töid enda jaoks sobival viisil grupeerida.
 • Vaikimis on üks nimekiri To do.
 • Uusi nimekirju on võimalik lihtsasti juurde tekitada.
  • Nt. Backlog, KIIRE!, Lähiajal.
 • Tööde nimekirju saab kasutada ka filtreerimise funktsiooni juures.


Expand
titleFiltreerimise funktsioon võimaldab jätta töölauale alles vastava omadusega tööd
 • Kui tööde tahvlil on palju töid, siis on vahel abiks tööde filtreerimine huvipakkuva omaduse järgi.
 • Filtreerimise omadused:
  • Tähtajad (Due).
  • Prioriteet (Priority).
  • Silt (Label).
  • Töödenimekiri (Bucket).


Expand
titleTööga saab siduda viited ja dokumendid
 • Tööga saab siduda viite olulise materjalile.
 • Siduda saab:
  • Fail (File).
  • Veebiviide (Link).
  • Online dokument (Sharepoint).
 • Materjali viidet või online dokumendi eelvaadet on võimalik näidata töökaardile (Show on card).
  • Tuntud dokumendi puhul näidatakse vastava dokumendi sisu pisipilti.

Expand
titleTööde edenemise info on mõistlik lisada kommentaaridena
 • Töö edenemise kommentaarid ja küsimused on mõistlik lisada töösse kommentaaridena.
 • Tööde vastutaja saab kommentaari lisamise kohta teate.


Expand
titleTöö sisse saab lisada töö alamülesanded kontrollnimekirjana (checklist)
 • Töödele saab lisada tööde alamtegevused kontrollnimekirjana.
 • Kontrollnimekirja on võimalik kuvada ka tööde ülevaate kaardil.
  • Vali kontrollnimekirja kõrval märkeruut Show on card.


Expand
titleTöö ülevaates saab töö kaardile näidata olulisi töö elemente (nt. viidatud dokument, kontrollnimekiri, töö lühikirjeldus)
 • Töö ülevaates saab töö kaardile näidata olulisi töö elemente (nt. viidatud dokument, kontrollnimekiri, kirjeldus).

 • Selleks tuleb valida vastava elemendi juures märkeruut Show on card.
 • NB! Korraga saab näidata ainult ühte elementi.
 • Töö eelvaatesse saab lisada:
  • Notes.
  • Checklist.
  • Attachment.


Expand
titleTöid saab lisamärgenda siltidega (6 silti)
 • Töid saab kategoriseerida siltide abil.
 • Silte on võimalik kasutada 6 ja need on värvilised.
 • Sildid on nähtavad tööde ülevaates töö kaardil.
 • Silte on võimalik kasutada filtreerimisel ja grupeerimisel.Expand
titleTööde informatsioon on võimalik eksportida Excelisse
 • Töölaua tööd on võimalik eksportide Excel-isse.
 • Üle kantakse kõik tööde olulised detailid.


Expand
titleTööde ülevaade on võimalik lisada Outlook kalendrile või jagada koostööpartneritele
 • Tööde ülevaade on võimalik lisada oma kalendrisse iCalendar viitena.
 • Seda viidet on soovi korral võimalik jagada ka ülikooli sisesele või välisele partnerile.


Expand
titleVõimalik on luua nii isiklik, avalik kui projektipõhine tööde nimekiri
 • Tööde nimekiri võib olla seotud Teams-i meeskonnaga, isiklik või kogu ülikooliperele kättesaadav.


Expand
titlePaljude töölaudade puhul saab märkida lemmikud
 • Töölaua lemmikud (Favorites) on töölaudade nimekirjades eelistatuna välja toodud.