Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

...

Section


Column
width50%

Õppetöö toimumiskoha piirang


Info

Registreerumist ainele ainesse võib piirata õppetöö toimumiskohaga. Piirang seisneb selles, et ainele ainesse saavad registreeruda ainult määratud õppetöö asukohaga õppijad. Piirang arvestab õppekoha andmetes oleva kõrvalolekuga: õigusteaduskonna (SVOI) õppekavadel õppetöö Tartus või õppetöö Tallinnas ning mõnel loodus- ja tehnoloogiavaldkonna (LT) ning sotsiaalteaduste valdkonna (SV) õppekaval õppetöö Pärnus või õppetöö Narvas.

Kuvatakse tekst: Ainele registreerumine ei ole teie õppetöö toimumiskohale lubatud (ÕKE 432 ja 64).

Leitud õppeaine nimetuse ees ei ole ainetele ainetesse registreerumisel aktiivset märkeruutu ja ainete juures on piirangust informeeriva tekst (vt joonis).

Kui olete aine lisanud planeerijasse ja sellel on registreerumispiirang, siis näidatakse märkeruudu kõrvale hüüumärki ja kursoriga sellele liikudes näete selgitust registreerumispiirangu kohta (vt joonis). Õppeainele Õppeainesse ei ole võimalik registreeruda. Märkeruudu täitmisel saate õppeaine planeerijast eemaldada.


Column
width50%

Restriction by location of study


Info

Registration for the course can also be restricted by the location of studies. The restriction means that only learners at a definite location can register for the course. The restriction concerns the curricula of the School of Law (SVOI) – studies in Tartu or Tallinn – and some curricula of the Faculty of Science and Technology (LT) and the Faculty of Social Sciences (SV) – studies in Pärnu or Narva.

The text is displayed: Registration for the course is not allowed for your location of study (clauses 432 and 64 of Study Regulations).

At registration for courses there is no active checkbox in front of the course title and a text informing about the restriction is displayed (see Figure).

If you have added the course into the planner, and it has a restriction for registration, an exclamation mark is shown next to the checkbox, and when moving the cursor to it, you can see an explanation about the restriction (see Figure). Registration for the course is not possible. By filling the checkbox, you can remove the course from the planner....